Imagine copertă

CONCEPTUL DE RIPOSTĂ ANTIAERIANĂ ÎN ACŢIUNILE FORŢELOR TERESTRE

Daniel ROMAN

Abstract


Complexitatea acţiunilor forţelor terestre este determinată, în principal, de multitudinea factorilor specifici ai mediului operaţional de confruntare care afectează îndeplinirea misiunilor. Spaţiul aerian de responsabilitate ca dimensiune a mediului operaţional reprezintă componenta acţională a structurilor de rachete şi artilerie antiaeriană din unităţile şi marile unităţi interarme. Datorită dinamicii raportului de forţe şi a decalajului tehnologic dintre factorii aerian şi antiaerian, au rezultat modificări substanţiale în ceea ce priveşte proiectarea luptei cu inamicul aerian. Deşi prezintă un caracter aparent activ, conceptul de ripostă antiaeriană se referă deopotrivă atât la totalitatea acţiunilor de angajare a aeronavelor ostile, cât şi la aplicarea măsurilor de apărare antiaeriană pasivă. În acest articol, voi prezenta în principal, conceptul de realizare a apărării antiaeriene particularizat forţelor terestre în condiţiile tehnologice actuale.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Bălăceanu Ion, Martin Iulian, Câmpul de luptă modern sub impactul tehnologiilor contemporane, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2003.

Belton V. & Stewart T.J., Multiplecriteriadecisionanalysis: An integrated approach, Kluwer Academic Publishers, Boston (MA), 2002.

Drack Manfred, Ludwig von Bertalanffy’s early system approach, in Systems Research and Behavioral Science, Volume 26, Issue 5, September/October 2009, http://journals.isss.org/index.php/proceedings52nd/article/viewFile/1032/322

Johansson Fredrik, A Bayesian network approach to threat evaluation with application to an air defense scenario, http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4632368/?part=

Lehaci Tudorel, Tendinţe în evoluţia sistemului de comandă şi control la nivel operativ, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010.

Martin Iulian, Raţionament şi argumentare în planificarea operaţiilor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2015.

Robbins P. Stephen, Organizational Theory: Structure, Design, and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1990.

Roux J.N., Van Vuuren J.H., Real-time threat evaluation in a ground based air defence environment, Volume 24 (1), http://www.orssa.org.za

Roman Daniel, Modele de lucru colaborative privind funcţionarea sistemelor de foc antiaerian din perspectiva unor armate moderne, Referat de cercetare ştiinţifică, Bucureşti, 2014.

*** Stanag-3805, ATP-40(C) - Doctrina şi procedurile pentru controlul spaţiului aerian pe timp de criză şi război.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com