CONCEPTUL DE RIPOSTĂ ANTIAERIANĂ ÎN ACŢIUNILE FORŢELOR TERESTRE

Authors

  • Daniel ROMAN Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Complexitatea acţiunilor forţelor terestre este determinată, în principal, de multitudinea factorilor specifici ai mediului operaţional de confruntare care afectează îndeplinirea misiunilor. Spaţiul aerian de responsabilitate ca dimensiune a mediului operaţional reprezintă componenta acţională a structurilor de rachete şi artilerie antiaeriană din unităţile şi marile unităţi interarme. Datorită dinamicii raportului de forţe şi a decalajului tehnologic dintre factorii aerian şi antiaerian, au rezultat modificări substanţiale în ceea ce priveşte proiectarea luptei cu inamicul aerian. Deşi prezintă un caracter aparent activ, conceptul de ripostă antiaeriană se referă deopotrivă atât la totalitatea acţiunilor de angajare a aeronavelor ostile, cât şi la aplicarea măsurilor de apărare antiaeriană pasivă. În acest articol, voi prezenta în principal, conceptul de realizare a apărării antiaeriene particularizat forţelor terestre în condiţiile tehnologice actuale.

Author Biography

Daniel ROMAN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Roman Daniel s-a născut la data 27 martie 1974, în oraşul Oneşti. După absolvirea Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza în anul 1992, s-a înscris la Institutul Militar de Invăţământ Superior Artilerie si Rachete Antiaeriene „General Bungescu” din Braşov, ale cărei cursuri le-a absolvit în anul 1996. A absolvit ulterior, în anul 2011, cursurile de master ale Facultăţii de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, specializarea Conducere interarme forţe terestre. Din anul 2012 este licenţiat în Ştiinţe Economice – Administrarea afacerilor şi doctorand în Ştiinţe Militare având tema de cercetare „Modele conceptuale avansate de lucru colaborativ destinate creşterii interoperabilităţii sistemelor de ripostă antiaeriană”. După absolvirea Institutului Militar de Invăţământ Superior Artilerie si Rachete Antiaeriene „General Bungescu” a îndeplinit succesiv funcţii de comandă, respectiv comandant de pluton lansare rachete antiaeriene, comandant de baterie artilerie şi rachete antiaeriene, a participat la cursuri de pregătire în ţară şi străinătate, ulterior ocupând diverse funcţii în unităţi de învăţământ nonuniversitare, Şcoala de Aplicaţie Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” din Sibiu. Începând din anul 2014 este cadru didactic (instructor superior) la Facultatea de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti. Este căsătorit şi are doi copii.

References

Bălăceanu Ion, Martin Iulian, Câmpul de luptă modern sub impactul tehnologiilor contemporane, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2003.

Belton V. & Stewart T.J., Multiplecriteriadecisionanalysis: An integrated approach, Kluwer Academic Publishers, Boston (MA), 2002.

Drack Manfred, Ludwig von Bertalanffy’s early system approach, in Systems Research and Behavioral Science, Volume 26, Issue 5, September/October 2009, http://journals.isss.org/index.php/proceedings52nd/article/viewFile/1032/322

Johansson Fredrik, A Bayesian network approach to threat evaluation with application to an air defense scenario, http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4632368/?part=

Lehaci Tudorel, Tendinţe în evoluţia sistemului de comandă şi control la nivel operativ, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010.

Martin Iulian, Raţionament şi argumentare în planificarea operaţiilor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2015.

Robbins P. Stephen, Organizational Theory: Structure, Design, and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1990.

Roux J.N., Van Vuuren J.H., Real-time threat evaluation in a ground based air defence environment, Volume 24 (1), http://www.orssa.org.za

Roman Daniel, Modele de lucru colaborative privind funcţionarea sistemelor de foc antiaerian din perspectiva unor armate moderne, Referat de cercetare ştiinţifică, Bucureşti, 2014.

*** Stanag-3805, ATP-40(C) - Doctrina şi procedurile pentru controlul spaţiului aerian pe timp de criză şi război.

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole