Imagine copertă

LOGISTICA ARMATEI ROMÂNE ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Adela-Florentina STĂNESCU, Vasile STĂNESCU

Abstract


Conflictele militare moderne au evidențiat rolul dezvoltării tehnologice și al logisticii militare (calitatea și cantitatea materialelor, viteza și capacitatea de transport, costurile implicate). Logistica reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale artei militare, de multe ori definitoriu pentru desfășurarea acțiunilor militare de către armata română. Corelarea eficientă dintre eșaloanele operative și cele logistice pot duce la obținerea victoriei.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Duțu Alexandru, Dobre Florica, Loghin Leonida, Armata română în al doilea război mondial, 1941-1945, Editura Enciclopedică, București, 1999.

Pînzariu Sorin, Istoria logisticii militare, curs universitar, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2015.

*** Armata română în al doilea război mondial – Eliberarea Basarabiei și a părții de nord a Bucovinei (22 iunie - 26 iulie 1941), Editura Militară, București, 1996.

*** Armata română 1941 - 1945, Editura RAI, București, 1996.

*** Armata română în al doilea război mondial, Editura Meridiane, București, 1995.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com