CONSIDERAŢII PRIVIND CONCEPTUL DE MODELARE ŞI SIMULARE (M&S)

Viorel CUCU

Abstract


Expansiunea tehnologică a dezvoltat pe piaţă o serie de noi tehnologii care au schimbat viziunea în domeniul M&S. Toate acestea au înglobat o serie de soluţii în domeniul M&S, aplicabile şi în domeniul militar în dezvoltarea capabilităţilor, instruire, achiziţii şi sprijin oferit operaţiilor.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Modeling and Simulation Glossary, Department of Defense, October, 2011.

Modeling and Simulation Book of Knowledge (BOK), Department of Defense.

Conceptual Modeling (CM) for Military Modeling and Simulation (M&S), Final Report of MSG-058, NATO, July 2012.

Martin Iulian, Teză de doctorat „Evoluţii şi tendinţe în domeniul dezvoltării şi perfecţionării sistemelor de simulare a acţiunilor militare”, Bucureşti, 2008.

www.inf.utfsm.cl/~hallende/download/Simul-2-2002/ Introduction to Modeling and Simulation.pdf

www.cs.bilkent.edu.tr

http://dexonline.ro
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com