TENDINŢE ACTUALE ÎN ACTIVITATEA DE MENTENANŢĂ DIN LOGISTICA FORŢELOR ARMATE NATO

Authors

  • Adrian NOUR Regimentul 61 RAA „Pelendava”, Craiova

Abstract

Articolul prezintă un punct de vedere privind etapele de evoluție a activităților specifice structurilor de conducere și de execuție a mentenanței în perioada transformărilor forțelor terestre din statele membre NATO. Modificările structurale și conceptuale ale forțelor terestre ca urmare a extinderii Alianței după încetarea Războiului Rece au influențat în mod fundamental atât modul de utilizare al echipamentelor militare, cât și sistemul de întreținere și reparații necesar obținerii unui nivel de disponibilitate asumat. Evoluția tehnologică ce a caracterizat perioada de transformări a forțelor terestre după anii ’90, precum și spectrul larg de acțiuni militare în care au fost implicate forțele terestre au constituit factori de dezvoltare a unor sisteme moderne de armamente și concepte progresiste de întreținere și reparații. Acestea au solicitat operatorilor, dar mai ales structurilor de mentenanță, creșterea semnificativă a nivelului de specializare, introducerea de tehnici moderne de monitorizare a funcționării echipamentelor, odată cu implementarea de concepte noi specifice activităților de întreținere și reparații.

Author Biography

Adrian NOUR, Regimentul 61 RAA „Pelendava”, Craiova

Nour Adrian, născut la data de 09.12.1968 în localitatea Drăgășani, județul Vâlcea, absolvent al Academiei Tehnice Militare - 1993 (ing. Ra și Art.AA), precum și al altor forme de învățământ și cursuri ce au fundamentat și consolidat expertiza în domeniul tehnico-militar. Din 2014 este doctorand al Școlii Doctorale din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” în domeniul „Științe militare”.

References

Brom A.E., Belova O.V., Sissinio A., Lifecycle Costs for Energy Equipment: FMECA & Lifecycle Costing Models as “Decision Making” Tools for Cost Reduction During the Whole Equipment Life, ScienceDirect, Procedia Engineering, Volume 152, 2016.

Cîmpan Marinel, Arghir Mariana, Studii şi cercetǎri de mentenanţa utilajelor, a XIII-a Conferință Națională multidisciplinară cu participare internațională, „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești”, Sebeș, 2013.

Ciocan Florian, Perspectives on interoperability integration within NATO defense planning process, Journal of Defense Resources Management, Volume 2, Issue no. 2, October 2011.

Ewer S. Michael, An analysis of department of defense policy and guidance for implementation of performance-based logistics, Master Thesis of Science in Systems Engineering Management from the Naval Postgraduate School Monterey, California, September 2015.

Grillot R. Suzette, Cruise J. Rebecca, Erman J.D. Valerie, Developing security community in the Western Balkans: The role of the EU and NATO, International Politics, January 2010, Volume 47.

Mrad Nezih, Foote Peter, Giurgiutiu Victor, Pinsonnault Jérôme, Condition-Based Maintenance, International Journal of Aerospace Engineering, Volume 2013.

Pămîntaş Eugen, Mentenanţă bazată pe fiabilitate, Note de curs, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 2010.

Persu Viorel, Cercetări privind fiabilitatea şi mentenanţa sistemelor mecanice din centralele termoelectrice, Teza de doctorat, Brașov, 2013.

*** NATO Logistics Handbook, november 2012.

*** NATO ARMP-7, Allied Reliability and Maintainability Publication 7, Ed. 2, aug. 2008.

http://www.afahc.ro/ro/facultate/cursuri/luculescu/6.%20Mentenanta%20si%20mentenabilitate.pdf

http://www.reliableplant.com/Read/10112/maintenance-strategy

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole