Imagine copertă

ASPECTE CU PRIVIRE LA EVOLUŢIA RELAŢIILOR MILITARE DINTRE ROMÂNIA ŞI STATELE SUBSAHARIENE ÎNAINTE ŞI DUPĂ EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989

Alba Iulia Catrinel POPESCU

Abstract


Prin intermediul acestui articol încerc să prezint câteva dintre elementele esenţiale referitoare la principalele sectoare de cooperare militară şi la dinamica relaţiilor militare dintre România şi statele subsahariene înainte şi după evenimentele din 1989, precum şi aspecte referitoare la contribuţia României în cadrul misiunilor internaţionale desfăşurate sub egida ONU şi a Uniunii Europene în zona ţărilor subsahariene.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Aranjamentul de la Wassenaar, MISIUNEA PERMANENTĂ A ROMÂNIEI pe lângă Organizaţiile Internaţionale de la Viena, http://mpviena.mae.ro /node/1256

Arms Trade Treaty, Arms Control Association, http://www.armscontrol.org/taxonomy/term/116

Directive 2009/43/EC on intra-EU transfers of defence products.

Directive 2009/81/EC on Defence and security procurement.

European Defence Industrial Policy,http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/defence-industrial-policy/ index_en.htm

Lesparre S., Mampaey L., Production et transfer d’armes, Compendium 2013, GRIP Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Securite, http://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2013/ Rapport_2013-4.pdf

Lista naţională cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, adoptată prin Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. 996/2014 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2014) (sinteză) publicată în Raportul anual 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Controlul Exporturilor ANCEX.

Melinescu N., Uriaşul care se trezeşte, CA Publishing, Bucureşti, 2009.

Neagoe V., Armata României în misiuni internaţionale 1991-2009, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2010.

Nigerian parliament approves 1 bln USD loan to fight Boko Haram, Xinhua, China.org.cn, 23.10.2014, http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2014-10/23/content_33843505.htm

Tănase J., Misiune secretă: Sirius, Observatorul Militar Nr. 2, 16-22 ianuarie 2013, www.presamilitara.ro

http://eunavfor.eu/

http://eunavfor.eu/mission/

http://www.mae.ro/node/2114
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com