Imagine copertă

PANICA COLECTIVĂ – UN FENOMEN COMPLEX, GREU DE CONTROLAT

Silvia SPĂTARU

Abstract


Situaţiile de criză de securitate (demonstraţii stradale, atacuri teroriste, incendii, cutremure, inundaţii etc.) se pot agrava prin comportamente colective imprevizibile şi reacţii psihocomportamentale aferente mulţimii greu de controlat, una dintre acestea fiind panica colectivă. Cunoaşterea de către decidenţi a caracteristicilor şi a mecanismelor de manifestare a panicii colective asigură înţelegerea posibilităţilor de prevenire sau de stopare în faza de debut, precum şi de contracarare a efectelor comportamentale negative posibile pe termen scurt, mediu şi lung. Comunicarea eficientă a salvatorilor cu mulţimea cuprinsă de panică duce cu necesitate la restabilirea normalităţii, iar cunoaşterea şi respectarea unor reguli elementare de comportare în condiţii de siguranţă într-o mulţime cuprinsă de panică este vitală pentru orice individ în parte.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Baban A., Consiliere educaţională, Editura Ardealul, Cluj-Napoca, 2001.

Bebchuk M., Kuznetsova I. Acordarea primului ajutor în reacţii acute la stres. (orig.: Оказание первой помощи при острых реакциях на стресс), Institutul pentru Integrare şi Terapie Familială, Moscova, http://www.familyland.ru/students/educationmaterials/3k/stress/

Bogdan-Tucicov A., Chelcea S., Golu M., Golu P., Mamali C., Pânzaru P., Dicţionar de psihologie socială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.

Cialdini Robert, Influence: The Psychology of Persuasion, 1984/2001.

Coman Cristina, Comunicarea de criză, Editura Polirom, Iaşi, 2009.

Hogan Kevin, Psihologia persuasiunii, traducere de Mihnea Columbeanu, Editura Antet, Bucureşti, 1996.

Lakhani Dave, Persuasiunea – arta de a obține ceea ce vrei, Editura Amaltea, 2005.

Marineanu Vasile, Mecanisme psihologice de influenţare a atitudinilor: abordare experimentală, Editura Militară, Bucureşti, 2013.

Miclea Mircea, Psihologie cognitivă, Iaşi, Editura Polirom, 1999.

Moiş Daniel, Sindromul broaştei fierte, articol pe blogul personal, http://psihologdanielmois.ro/sindromul-broastei-fierte/, octombrie 2015.

Platonov Iu.P., Psihologia socială comportamentală (original, Социальная психология повдения), Editura Piter, 2006.

Sidorov P.I., Moseaghin I.G., Maruneak, C.B., Psihologia catastrofelor (original, Психология катастроф), Editura Aspect Press, Moscova, 2008.

Zăvoianu Duţescu Sabina, Psihologia urgenţei, urgenţa psihologiei, 12 decembrie 2013, http://www.viata-medicala.ro/

Ştirile mediafax.ro, http://www.mediafax.ro/externe/panica-in-multime-in-timpul-unei-ceremonii-la-amsterdam-6091221
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com