PANICA COLECTIVĂ – UN FENOMEN COMPLEX, GREU DE CONTROLAT

Authors

  • Silvia SPĂTARU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Situaţiile de criză de securitate (demonstraţii stradale, atacuri teroriste, incendii, cutremure, inundaţii etc.) se pot agrava prin comportamente colective imprevizibile şi reacţii psihocomportamentale aferente mulţimii greu de controlat, una dintre acestea fiind panica colectivă. Cunoaşterea de către decidenţi a caracteristicilor şi a mecanismelor de manifestare a panicii colective asigură înţelegerea posibilităţilor de prevenire sau de stopare în faza de debut, precum şi de contracarare a efectelor comportamentale negative posibile pe termen scurt, mediu şi lung. Comunicarea eficientă a salvatorilor cu mulţimea cuprinsă de panică duce cu necesitate la restabilirea normalităţii, iar cunoaşterea şi respectarea unor reguli elementare de comportare în condiţii de siguranţă într-o mulţime cuprinsă de panică este vitală pentru orice individ în parte.

Author Biography

Silvia SPĂTARU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Silvia SPĂTARU - Expert consiliere în dezvoltarea personală la Fundaţia pentru Dezvoltarea Asociaţiilor de Ajutor Mutual (FDAAM), Bucureşti. Totodată activează în calitate de profesor de limba rusă la câteva centre de limbi străine din Bucureşti. A desfăşurat o vastă activitate de consiliere, instruire şi formare a adulţilor în cadrul mai multor proiecte POSDRU. În trecut, lector la catedra Management Educaţional, la Facultatea de Perfecţionare a Cadrelor Pedagogice şi a celor de Conducere, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chişinău, Republica Moldova. Este licenţiat în Psihologie, în urma absolvirii Facultăţii de Psihologie şi Psihopedgogie Reabilitară, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chişinău şi master în Comunicare Socială şi Relaţii Publice, în urma absolvirii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca. Începând din anul 2013 este doctorand la Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I” din Bucureşti, tema tezei de doctorat fiind „Modelarea comportamentului individului şi grupurilor în situaţii de criză prin utilizarea instrumentelor de comunicare eficientă”. A fost bursier în cadrul Proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS” (ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822).

References

Baban A., Consiliere educaţională, Editura Ardealul, Cluj-Napoca, 2001.

Bebchuk M., Kuznetsova I. Acordarea primului ajutor în reacţii acute la stres. (orig.: Оказание первой помощи при острых реакциях на стресс), Institutul pentru Integrare şi Terapie Familială, Moscova, http://www.familyland.ru/students/educationmaterials/3k/stress/

Bogdan-Tucicov A., Chelcea S., Golu M., Golu P., Mamali C., Pânzaru P., Dicţionar de psihologie socială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.

Cialdini Robert, Influence: The Psychology of Persuasion, 1984/2001.

Coman Cristina, Comunicarea de criză, Editura Polirom, Iaşi, 2009.

Hogan Kevin, Psihologia persuasiunii, traducere de Mihnea Columbeanu, Editura Antet, Bucureşti, 1996.

Lakhani Dave, Persuasiunea – arta de a obține ceea ce vrei, Editura Amaltea, 2005.

Marineanu Vasile, Mecanisme psihologice de influenţare a atitudinilor: abordare experimentală, Editura Militară, Bucureşti, 2013.

Miclea Mircea, Psihologie cognitivă, Iaşi, Editura Polirom, 1999.

Moiş Daniel, Sindromul broaştei fierte, articol pe blogul personal, http://psihologdanielmois.ro/sindromul-broastei-fierte/, octombrie 2015.

Platonov Iu.P., Psihologia socială comportamentală (original, Социальная психология повдения), Editura Piter, 2006.

Sidorov P.I., Moseaghin I.G., Maruneak, C.B., Psihologia catastrofelor (original, Психология катастроф), Editura Aspect Press, Moscova, 2008.

Zăvoianu Duţescu Sabina, Psihologia urgenţei, urgenţa psihologiei, 12 decembrie 2013, http://www.viata-medicala.ro/

Ştirile mediafax.ro, http://www.mediafax.ro/externe/panica-in-multime-in-timpul-unei-ceremonii-la-amsterdam-6091221

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole