Imagine copertă

NIVELUL DE IMPLEMENTARE AL REZILIENȚEI CIBERNETICE ÎN STATELE MEMBRE, DEFINITĂ PRIN STRATEGIA DE SECURITATE A UNIUNII EUROPENE

Eugen Valeriu POPA

Abstract


Mediul de securitate al UE a cunoscut o schimbare dramatică în ultimii ani; provocările la adresa securității fiind cele mai diverse. Printre acestea se numără și cele la adresa securității cibernetice. Astfel de provocări pot fi abordate cu eficacitate printr-o colaborare coordonată în cadrul UE, prin utilizarea de politici și instrumente care au la bază solidaritatea europeană, asistența reciprocă și prevederile documentelor oficiale. În acest fel, se contribuie la îmbunătățirea rezilienței statelor membre ale UE în ceea ce privește răspunsul la provocările comune.
Spațiul cibernetic are un impact enorm asupra tuturor componentelor din UE. Atacurile cibernetice pot provoca perturbarea serviciile digitale din întreaga UE. Îmbunătățirea rezilienței sistemelor de comunicare și informare în statele membre ale UE este importantă pentru a sprijini piața unică digitală. În acest sens, cooperarea dintre toți actorii implicați în domeniul securității cibernetice (state, organisme etc.) este foarte importantă. Având aceste repere, articolul dorește să sublinieze câteva aspecte apreciate ca fiind relevante ale rezilienței cibernetice în cadrul UE.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Comisia Europenă, Comunicare către Parlamentul European și Consiliu, Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride. Un răspuns al Uniunii Europene, Bruxelles, 6.4.2016

http://eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf

https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2017/02/Directiva-3.pdf

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en

http://www.jdsupra.com/post/contentViewerEmbed.aspx?fid=e9de2ee1-e04d-4123-b8a7-2add7ea9d3ca

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2321_ro.htm

https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/regulatory-framework

https://www.enisa.europa.eu/publications/definition-of-cybersecurity

https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-computing-certification

http://eeas.europa.eu/archives/docs/statements/docs/2014/140326_01_en.pdf

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/sede/dv/sede160315eucyberdefencepolicyframework_/sede160315eucyberdefencepolicyframework_en.pdf

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-3/factsheet_cybersecurity_update_january_2017_41543.pdf
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com