NIVELUL DE IMPLEMENTARE AL REZILIENȚEI CIBERNETICE ÎN STATELE MEMBRE, DEFINITĂ PRIN STRATEGIA DE SECURITATE A UNIUNII EUROPENE

Authors

  • Eugen Valeriu POPA Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Mediul de securitate al UE a cunoscut o schimbare dramatică în ultimii ani; provocările la adresa securității fiind cele mai diverse. Printre acestea se numără și cele la adresa securității cibernetice. Astfel de provocări pot fi abordate cu eficacitate printr-o colaborare coordonată în cadrul UE, prin utilizarea de politici și instrumente care au la bază solidaritatea europeană, asistența reciprocă și prevederile documentelor oficiale. În acest fel, se contribuie la îmbunătățirea rezilienței statelor membre ale UE în ceea ce privește răspunsul la provocările comune. Spațiul cibernetic are un impact enorm asupra tuturor componentelor din UE. Atacurile cibernetice pot provoca perturbarea serviciile digitale din întreaga UE. Îmbunătățirea rezilienței sistemelor de comunicare și informare în statele membre ale UE este importantă pentru a sprijini piața unică digitală. În acest sens, cooperarea dintre toți actorii implicați în domeniul securității cibernetice (state, organisme etc.) este foarte importantă. Având aceste repere, articolul dorește să sublinieze câteva aspecte apreciate ca fiind relevante ale rezilienței cibernetice în cadrul UE.

Author Biography

Eugen Valeriu POPA, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Eugen Valeriu Popa - s-a născut în Bucureşti la data de 14 Decembrie 1967. Este absolvent a Universităţii Politehnice Bucureşti, promoţia 1993, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, specializarea inginer electronică şi telecomunicaţii, având lucrarea de disertaţie cu tema „Sistem automat de generare de agenţi inteligenţi în timp real pentru cartografierea reţelelor de tip internet”, absolvent al Universităţii Gifu, Softopia Japan Foundation, Japonia, promoţia 2005 cu specializarea în „Sisteme Informatice Guvernamentale”, absolvent al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Departamentul Operaţii Întrunite, Studii Strategice şi de Securitate – D.O.I.S.S.S. , Master în Securitate şi Apărare, promoţia 2014, având lucrarea de disertaţie cu titlul „Provocări la adresa securităţii României în contextul realităţilor internaţionale”, iar in prezent doctorand al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, specializarea Informaţii şi securitate Naţională, având ca îndrumător pe G-ral. (r) prof. univ. dr. Theodor Frunzeti. Are gradul de locotenent-colonel în rezerva , in prezent activând ca si consilier in cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice şi in cadrul Senatului României. Este de asemenea membru in câteva prestigioase organizaţii non-guvernamentale cum ar fi : Asociaţia Romana pentru Clubul de la Roma, Institutul Aspen Romania sau Strategikon unde îndeplineşte si funcţia de vicepreşedinte. Specialist cu o vasta experienţă în securitatea sistemelor în securitatea sistemelor informaţionale a publicat până în prezent numeroase articole si lucrări printre care „Reţele Neuronale şi Sisteme Fuzzy pentru Business Intelligence” (2003)„Combaterea Cyber-Criminalităţii in Romania” (2014), „Conflicte Identitare ale Secolului XXI” (2014), „Infrastructura teritorială şi dezvoltarea durabilă” (2015)

References

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole