APLICAŢII ALE INTELIGENŢEI ARTIFICIALE ÎN FUNDAMENTAREA DECIZIEI

Authors

  • Florentina-Loredana DRAGOMIR Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
  • Gelu ALEXANDRESCU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Organizarea şi funcţionarea performantă a sistemelor cibernetice şi informaţionale complexe se bazează pe utilizarea inteligenţei artificiale, ramură principală a ştiinţei calculatoarelor.

Author Biography

Florentina-Loredana DRAGOMIR, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Lect.univ.dr. Florentina-Loredana Dragomir - cadru didactic universitar, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Facultatea de securitate şi apărare, Departamentul Sisteme Informaţionale şi Informaţii pentru Apărare; - studii universitare de licenţă în matematică, specializarea matematică-informatică (2001); - titlul de doctor în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, subdomeniul Inteligenţă Artificială, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi (2011); - studii universitare de master în Informatică, Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti (2007); - desfăşoară activităţi de învăţământ, cercetare în: teoria deciziei, modelarea şi simularea proceselor, sisteme multiagent, reţele neuronale cu aplicabilitate în securitatea informaţională, precum şi activităţi de management educaţional.

References

Beliş Mariana, Inteligenţă şi comunicaţie, în volumul „Sisteme de inteligenţă artificială”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991.

Din M. Allan, Arms and Artificial Intelligence, Oxford University, Press, 1987.

Findler M.I., Artificial Intelligence, in ”Encylopedia of Computer Science”, Petrocelli/Charter, New-York, 1996.

Fusaru D., Gherasim Z., Informatica generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.

Owayjan Michel, Dergham Amer, Haber Gerges, Fakih Nidal, Hamoush Ahmad, Abdo Elie, Face recog-nition security system, in New Trends in Network-ing, Computing, E-learning, Systems Sciences, and En-gineering, Springer, 2015.

Tabarcea P., Ghiur Gh., Sisteme de inteligenţă artificială şi roboţi, Editura Militară, Bucureşti, 1986.

Winston Patrick H., Inteligenţa artificială, Editura Tehnică, Bucureşti, 1981.

Yi Sun, Ding Liang, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, DeepID3: Face Recognition with Very Deep Neural Networks, February 2015.

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole