Imagine copertă

APLICAŢII ALE INTELIGENŢEI ARTIFICIALE ÎN FUNDAMENTAREA DECIZIEI

Florentina-Loredana DRAGOMIR, Gelu ALEXANDRESCU

Abstract


Organizarea şi funcţionarea performantă a sistemelor cibernetice şi informaţionale complexe se bazează pe utilizarea inteligenţei artificiale, ramură principală a ştiinţei calculatoarelor.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Beliş Mariana, Inteligenţă şi comunicaţie, în volumul „Sisteme de inteligenţă artificială”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991.

Din M. Allan, Arms and Artificial Intelligence, Oxford University, Press, 1987.

Findler M.I., Artificial Intelligence, in ”Encylopedia of Computer Science”, Petrocelli/Charter, New-York, 1996.

Fusaru D., Gherasim Z., Informatica generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.

Owayjan Michel, Dergham Amer, Haber Gerges, Fakih Nidal, Hamoush Ahmad, Abdo Elie, Face recog-nition security system, in New Trends in Network-ing, Computing, E-learning, Systems Sciences, and En-gineering, Springer, 2015.

Tabarcea P., Ghiur Gh., Sisteme de inteligenţă artificială şi roboţi, Editura Militară, Bucureşti, 1986.

Winston Patrick H., Inteligenţa artificială, Editura Tehnică, Bucureşti, 1981.

Yi Sun, Ding Liang, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, DeepID3: Face Recognition with Very Deep Neural Networks, February 2015.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com