Imagine copertă

EFICIENTIZAREA ACŢIUNILOR MILITARE UTILIZÂND TEORIA GRAFURILOR

Florentina-Loredana DRAGOMIR

Abstract


O largă utilizare în organizarea, planificarea şi optimizarea activităţilor desfăşurate la nivelul structurilor de conducere o au metodele cercetării operaţionale, printre care se numără şi teoria grafurilor, care oferă o multitudine de algoritmi, metode, procedee, tehnici, având la bază un suport ştiinţific.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Alexandrescu G., Elemente ale teoriei grafurilor cu aplicaţii în domeniul militar, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2016.

Dumitru Vasile, Rugină N., Stoian I., Modelarea matematică a acţiunilor militare, Editura Diagonal, Bacău, 2002.

Filip Florin Gheorghe, Decizia asistată de calculator, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002.

Kaufmann A., Desbazeille G., Metoda drumului critic, Editura Tehnică, 1972.

Lupescu Titus, Metodele determinării drumului critic în planificarea şi conducerea proceselor complexe, Editura Militară, Bucureşti, 1969.

Owayjan Michel, Dergham Amer, Haber Gerges, Fakih Nidal, Hamoush Ahmad, Abdo Elie, Face recog-nition security system, in ”New Trends in Network-ing, Computing, E-learning, Systems Sciences and En-gineering”, Springer, 2015.

Yi Sun, Ding Liang, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, DeepID3: Face Recognition with Very Deep Neural Networks, February 2015.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com