EFICIENTIZAREA ACŢIUNILOR MILITARE UTILIZÂND TEORIA GRAFURILOR

Authors

  • Florentina-Loredana DRAGOMIR Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

O largă utilizare în organizarea, planificarea şi optimizarea activităţilor desfăşurate la nivelul structurilor de conducere o au metodele cercetării operaţionale, printre care se numără şi teoria grafurilor, care oferă o multitudine de algoritmi, metode, procedee, tehnici, având la bază un suport ştiinţific.

Author Biography

Florentina-Loredana DRAGOMIR, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Lect.univ.dr. Florentina-Loredana Dragomir - cadru didactic universitar, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Facultatea de securitate şi apărare, Departamentul Sisteme Informaţionale şi Informaţii pentru Apărare; - studii universitare de licenţă în matematică, specializarea matematică-informatică (2001); - titlul de doctor în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, subdomeniul Inteligenţă Artificială, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi (2011); - studii universitare de master în Informatică, Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti (2007); - desfăşoară activităţi de învăţământ, cercetare în: teoria deciziei, modelarea şi simularea proceselor, sisteme multiagent, reţele neuronale cu aplicabilitate în securitatea informaţională, precum şi activităţi de management educaţional.

References

Alexandrescu G., Elemente ale teoriei grafurilor cu aplicaţii în domeniul militar, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2016.

Dumitru Vasile, Rugină N., Stoian I., Modelarea matematică a acţiunilor militare, Editura Diagonal, Bacău, 2002.

Filip Florin Gheorghe, Decizia asistată de calculator, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002.

Kaufmann A., Desbazeille G., Metoda drumului critic, Editura Tehnică, 1972.

Lupescu Titus, Metodele determinării drumului critic în planificarea şi conducerea proceselor complexe, Editura Militară, Bucureşti, 1969.

Owayjan Michel, Dergham Amer, Haber Gerges, Fakih Nidal, Hamoush Ahmad, Abdo Elie, Face recog-nition security system, in ”New Trends in Network-ing, Computing, E-learning, Systems Sciences and En-gineering”, Springer, 2015.

Yi Sun, Ding Liang, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, DeepID3: Face Recognition with Very Deep Neural Networks, February 2015.

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole