80 DE ANI ÎN SLUJBA COMUNITĂŢII ACADEMICE MILITARE: BULETINUL UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE APĂRARE "CAROL I" ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE

Authors

  • Laura-Rodica HÎMPĂ Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"

Abstract

Instituţie unică prin vechime, structură şi organizare, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” s-a evidenţiat de-a lungul timpului la nivelul organizaţiilor militare de învăţământ româneşti prin amploarea activităţilor sale de informare puse în slujba siguranţei naţionale, dar şi prin colaborarea cu instituţiile similare din Europa. Articolul redă aspecte şi din evoluţia culturală a României, fără precedent din perioada interbelică, pentru a încadra momentul apariţiei Buletinului în atmosfera epocii. Publicaţie periodică reprezentativă a mediului academic militar, Buletinul „Şcoalei de Resbel” (aceasta a fost prima titulatură a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” în 1889, modificată de-a lungul timpului) a reuşit să parcurgă o traiectorie ascendentă şi a contribuit în permanenţă la asigurarea accesului la informaţia ştiinţifică din domeniile militar, diplomatic, istoric şi socio-uman. Cercetarea se bazează pe documentele studiate la Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Biblioteca Academiei Române şi la Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Author Biography

Laura-Rodica HÎMPĂ, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"

Laura-Rodica Hîmpă este şef birou în cadrul Editurii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi doctorand anul III la Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti. Preocupările sale actuale includ informarea şi documentarea specializată, sistemele de informare şi fondurile arhivistice.

References

„Bibliografia Militară Românească”. Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale, vol. III: 1944–1973.

„Buletinul Şcolii Superioare de Războiu”, 1937, nr. 1, aprilie–mai, nr. 2, aprilie–iunie, 1941.

Fond 333 M.Ap.N., Cabinetul Ministrului de Război, Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale.

Gusti, Dimitrie (coord.). „Enciclopedia României, vol. I: Statul”, Bucureşti, Asociaţia Ştiinţifică pentru Enciclopedia României, 1938.

Hotărârea Guvernului României, nr. 305/23 aprilie 1991.

Hotărârea Guvernului României, nr. 1027/28 august 2003.

Hotărârea Guvernului României, nr. 969/25 august 2005.

„Istoricul Şcoalei Superioare de Războiu 1889–1939”. Şcoala Superioară de Războiu, Bucureşti, 1939.

Legi, regulamente, statute, Fundaţia „Regele Ferdinand I, Bucureşti, Tipografia Bucovina, 1935.

Marcou, Lilly. „Carol al II-lea al României: regele trădat”, Bucureşti, Editura Corint Books, 2015.

Monitorul Oficial nr. 27/17 mai 1891.

Monitorul Oficial nr. 72/1921.

Monitorul Oficial, nr. 38/16 februarie 1926.

Monitorul Oficial, nr. 171/ 27 iulie 1931.

Monitorul Oficial, nr. 88/14 aprilie 1933.

Scurtu, Ioan. „Civilizaţia românească interbelică (1918–1940)”, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008.

Scurtu, Ioan. „Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866–1947)”, vol. III: Carol II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001.

Published

2017-07-07

Issue

Section

Articole