160 DE ANI DE INTENDENŢĂ MILITARĂ ÎN ARMATA ROMÂNIEI

Benone ANDRONIC

Abstract


Articolul este închinat comemorării a 160 de ani de la introducerea Intendenţei ca organ independent de celelalte arme în Armata României.
În cuprinsul articolului sunt arătate izvoarele documentare pe care se sprijină apariţia armei Intendenţă şi mărturii ale celor care au înfăptuit actele istorice de intemeiere ale acestei arme.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Întreţinerea Armatei Române dealungul timpurilor, apărută cu prilejul restabilirii destinului istoric al gospodăriei Oştirii Române şi al aniversării a opt-zeci şi cinci de ani dela introducerea intendenţei în viaţa noastră militară şi naţională, volum comemorativ, Tipografia Marelui Stat Major, Bucureşti, 1941.

Maior de administraţie Anastasie Tomiţa Răzăşul, Gospodăria militară la români de la Dacia Traiană la România Reîntregită, Tipografia Viaţa Literară, Bucureşti, 1942.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com