PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI ÎN CADRUL JURISDICȚIILOR INTERNAȚIONALE

Authors

  • Lisa Maria ACHIMESCU *** Army Doctrine Reference Publication (ADRP) 3-0, Unified Land Operations, Washington DC, 16 May 2012. *** Doctrine Publication (ADP) 5-0 (FM 5-0), The Operations Process, Washington DC, 17 May 2012. *** The Operations Process F.M. 5-0, USA, 2010. *** Manualul de planificare a operaţiilor – S.M.G. 3, Bucureşti, 2016. *** Manualul apărării antiaeriene în operaţiile Forţelor Terestre F.T.-7, Bucureşti, 2010. Colectiv, Concepţia apărării antiaeriene a Forţelor Terestre, parte componentă a sistemului integrat de apărare a spaţiului aerian al României, Statul Major al Forţelor Terestre, București, ianuarie 2003. Neagoe Visarion, Consideraţii privind conţinutul şi specificul manevrei în cadrul apărării antiaeriene, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 6/1993, Editura Marelui Stat Major, Bucureşti 1993. Neagoe Visarion, Manevra forţelor de aviaţie şi de apărare antiaeriană pe timpul primei operaţii de apărare, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 2/1999, Editura Statului Major General, Bucureşti, 1999. Teodorescu Eugen, Neagoe Visarion, Munteanu Ioan, Supravegherea aeriană: de la mitolocaţie la radiolocţie, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

Abstract

Există la nivel internațional o pletoră de instrumente, mecanisme, jurisdicții, toate contruite în jurul conceptului de drepturi ale omului. Această veritabilă religie a secolului XXI a generat crearea celor mai complexe sisteme normative și a ridicat unele dintre cele mai complexe întrebări, pornind de la conținutul și până la validitatea conceptuală a ceea ce numim drepturile omului. În acest articol voi analiza modul de soluționare a conflictelor de competență în material jurisdicțiilor internaționale în material drepturilor omului, cu specială privire asupra Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și modul în care acest conflict de competență afecteaze ierarhia normelor.

Author Biography

Lisa Maria ACHIMESCU, *** Army Doctrine Reference Publication (ADRP) 3-0, Unified Land Operations, Washington DC, 16 May 2012. *** Doctrine Publication (ADP) 5-0 (FM 5-0), The Operations Process, Washington DC, 17 May 2012. *** The Operations Process F.M. 5-0, USA, 2010. *** Manualul de planificare a operaţiilor – S.M.G. 3, Bucureşti, 2016. *** Manualul apărării antiaeriene în operaţiile Forţelor Terestre F.T.-7, Bucureşti, 2010. Colectiv, Concepţia apărării antiaeriene a Forţelor Terestre, parte componentă a sistemului integrat de apărare a spaţiului aerian al României, Statul Major al Forţelor Terestre, București, ianuarie 2003. Neagoe Visarion, Consideraţii privind conţinutul şi specificul manevrei în cadrul apărării antiaeriene, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 6/1993, Editura Marelui Stat Major, Bucureşti 1993. Neagoe Visarion, Manevra forţelor de aviaţie şi de apărare antiaeriană pe timpul primei operaţii de apărare, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 2/1999, Editura Statului Major General, Bucureşti, 1999. Teodorescu Eugen, Neagoe Visarion, Munteanu Ioan, Supravegherea aeriană: de la mitolocaţie la radiolocţie, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.

Născută la 3 decembrie 1990, în Craiova, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în anul 2013. În 2014 finalizează, în calitate de șef de promoție, studiile universitare de master în cadrul programului „Drept internațional public”, ale aceleași universități și este admisă la studiile universitare de doctorat, sub coordonarea profesorului universitar dr. Corneliu Bîrsan, fost judecător în cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului, cu tema „Inflența jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului asupra politicii externe a Uniunii Europene”. Din 2015 este masterand al Universității Naționale de Apărare „Carol I”, în cadrul programului „Managementul crizelor și prevenirea conflictelor”, iar începând cu anul 2016 este angajată în cadrul Biroului de asigurarea calității procesului educațional și armonizare legislativă, Secția management educațional.

References

Aurescu Bogdan, Sistemul jurisdicțiilor internaționale, Editura C.H. Beck, București, 2013.

Douglas-Scott Sionaidh, A Tale of Two Courts – Luxembourg, Strasbourg and The Growing European Human Rights Aquis, Common Market Law Review, 2006.

Gâlea Ion, Tratatele Uniunii Europene. Comentarii și explicații, Editura C.H. Beck, București, 2012.

Judt Tony, Postwar – A History of Europe since 1945, Penguin Press, New York, 2005.

Lavranos Nikokaosn, Regulating competing jurisdictions among international courts and tribunals, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2008.

Martin Francisco Forrest, Stephen J. Schnably, Richard J.Wilson, Jonathan S. Simon, International human rights and humanitarian law. Treaties, cases and analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

Published

2017-04-11

Issue

Section

Articole