Imagine copertă

PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI ÎN CADRUL JURISDICȚIILOR INTERNAȚIONALE

Lisa Maria ACHIMESCU

Abstract


Există la nivel internațional o pletoră de instrumente, mecanisme, jurisdicții, toate contruite în jurul conceptului de drepturi ale omului. Această veritabilă religie a secolului XXI a generat crearea celor mai complexe sisteme normative și a ridicat unele dintre cele mai complexe întrebări, pornind de la conținutul și până la validitatea conceptuală a ceea ce numim drepturile omului. În acest articol voi analiza modul de soluționare a conflictelor de competență în material jurisdicțiilor internaționale în material drepturilor omului, cu specială privire asupra Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și modul în care acest conflict de competență afecteaze ierarhia normelor.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Aurescu Bogdan, Sistemul jurisdicțiilor internaționale, Editura C.H. Beck, București, 2013.

Douglas-Scott Sionaidh, A Tale of Two Courts – Luxembourg, Strasbourg and The Growing European Human Rights Aquis, Common Market Law Review, 2006.

Gâlea Ion, Tratatele Uniunii Europene. Comentarii și explicații, Editura C.H. Beck, București, 2012.

Judt Tony, Postwar – A History of Europe since 1945, Penguin Press, New York, 2005.

Lavranos Nikokaosn, Regulating competing jurisdictions among international courts and tribunals, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2008.

Martin Francisco Forrest, Stephen J. Schnably, Richard J.Wilson, Jonathan S. Simon, International human rights and humanitarian law. Treaties, cases and analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com