Imagine copertă

ACŢIUNILE DE LUPTĂ ALE STRUCTURILOR DE ARTILERIE ŞI RACHETE ANTIAERIENE, SUBIECT AL PROCESULUI DE PLANIFICARE A OPERAŢIILOR

Vasile CHINDRIŞ

Abstract


Procesul de planificare a operaţiei este un element al acţiunii militare şi reprezintă activitatea comandantului şi statului major prin care se determină modul optim de întrebuinţare a forţelor şi a mijloacelor la dispoziţie. Succesul operaţiilor este în strânsă legătură cu abordarea sistemică a procesului de planificare. Pentru structurile de artilerie şi rachete antiaeriene care, de regulă, intră primele în luptă succesul sau insuccesul acţiunilor de luptă se răsfrânge şi asupra celorlate genuri de armă, deoarece aceste structuri asigură pe lângă apărarea antiaeriană proprie şi protecţia antiaeriană a unităţilor şi a marilor unităţi tactice pe care le deservesc.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Army Doctrine Reference Publication (ADRP) 3-0, Unified Land Operations, Washington DC, 16 May 2012.

*** Doctrine Publication (ADP) 5-0 (FM 5-0), The Operations Process, Washington DC, 17 May 2012.

*** The Operations Process F.M. 5-0, USA, 2010.

*** Manualul de planificare a operaţiilor – S.M.G. 3, Bucureşti, 2016.

*** Manualul apărării antiaeriene în operaţiile Forţelor Terestre F.T.-7, Bucureşti, 2010.

Colectiv, Concepţia apărării antiaeriene a Forţelor Terestre, parte componentă a sistemului integrat de apărare a spaţiului aerian al României, Statul Major al Forţelor Terestre, București, ianuarie 2003.

Neagoe Visarion, Consideraţii privind conţinutul şi specificul manevrei în cadrul apărării antiaeriene, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 6/1993, Editura Marelui Stat Major, Bucureşti 1993.

Neagoe Visarion, Manevra forţelor de aviaţie şi de apărare antiaeriană pe timpul primei operaţii de apărare, în Revista „Gândirea Militară Românească” nr. 2/1999, Editura Statului Major General, Bucureşti, 1999.

Teodorescu Eugen, Neagoe Visarion, Munteanu Ioan, Supravegherea aeriană: de la mitolocaţie la radiolocţie, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com