TIPURILE DE CONFLICTE ARMATE ȘI DREPTUL APLICABIL ACESTORA

Authors

  • Laura Mădălina ENACHE Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Deși la nivelul comunității internaționale pot fi identificate numeroase definiții ale conceptului de conflict armat, normele juridice conţinute de ramura specială a Dreptului Internațional Umanitar aplicabilă, respectiv de Convențiile de la Geneva și de Protocoalele adiționale la acestea, nu oferă o definiție exactă a conceptului. Principala sursă generatoare de norme în domeniu rămâne practica statelor, desfășurată în concordanță atât cu dispozițiile speciale în materie, cât și cu dispozițiile generale reprezentate de Carta Națiunilor Unite. Chiar dacă metoda de desfășurare a conflictelor armate a suferit mutații importante, de la un caracter simetric al mijloacelor trecându-se într-o perioadă relativ scurtă de timp la o asimetrie bulversantă prin complexitatea și noutatea sa, chiar și pentru structurile abilitate, cele patru tipuri de conflicte armate identificate la nivel internațional şi-au păstrat individualitatea, continuând să producă efecte ireversibile în plan internațional.

Author Biography

Laura Mădălina ENACHE, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Născută la data de 20.11.1089, a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti în anul 2013, iar din septembrie 2014 este doctorand al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, în domeniul „Securitate naţională şi ordine publică”. A deţinut funcţia de Consilier Juridic, în cadrul Direcţiei Juridice - Compartimentul Contencios din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, iar din noiembrie 2015 este expert asistent, în cadrul Corpului de Control al Ministerului Finanţelor Publice.

References

Năstase A., Aurescu B., Jura C., Drept Internaţional Public, Ediţia a 5-a, Editura C.H. BECK, Bucureşti. 2009.

Onica-Jarka Beatrice, Drept Internațional Umanitar, Note de curs, Editura Universul Juridic, București, 2015.

Sassoli Marco, The Implementation of International Humanitarian Law: Current and Inherent Challenges, Yearbook of International Humanitarian Law, Volume 10, 2007.

*** Commentary of 1952 Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Paraghraph 1-Armed Conflicts Involving the Application of the Convention, https://ihl-databases.icrc.org/ihl/COM/365-570005?OpenDocument

http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf

http://www.arduph.ro/wp-content/uploads/2014/01/Conven%C8%9Bia-Regulamentul-referitoare-la-legile-%C5%9Fi-obiceiurile-r%C4%83zboiului-pe-terestru-Haga-18-octombrie-19072.pdf

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2

http://www.crucearosie.ro/uploads/images/Conventia%20de%20la%20Geneva%20pdfuri/Protocolul%20Aditional%20II.pdf

http://www.icty.org/x/cases/limaj/tjug/en/lim-tj051130-e.pdf

http://www.cab1864.eu/upload/STATUTUL%20CURTII%20PENALE%20INTERNATIONALE.pdf

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua vs. United States of America). Merits, Judgement, I.C.J. Reports 1986, p. 14 http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6485.pdf

Published

2017-04-11

Issue

Section

Articole