Imagine copertă

CONCEPTUL „JOINT ISR” – PREZENT ȘI VIITOR

Ştefan CÎMPEAN

Abstract


Globalizarea, tehnologizarea și aspectele umane complexe, factori ce influențează fundamental noul mediu operațional, au dus la lărgirea spectrului de amenințări și incertitudini în conflictele militare. Pentru a face față acestor factori de instabilitate, este necesară obținerea sau menținerea unei superiorități informaționale, avantaj ce se obține prin activități și operații din domeniul informațiilor, supravegherii și cercetării (ISR).
În contextul actual de securitate la nivel regional și global, în viziunea NATO, existența unui sistem întrunit ISR este esențială pentru toate operațiile militare, deoarece acesta asigură informații și produse de informații factorilor de decizie și executanților asigurând condițiile pentru luarea unor decizii corecte și în timp oportun.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Haider Andre, Menzel Martin, Perkins Whiliam, NATO/Multinational Joint Intelligence, Surveillence and Reconnaissance Unit, Joint Air Power Competence Center, 2015.

Murray Robert, How NATO Makes the Unknown Known ‒ A Look at the Improvements to NATO Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, Joint Air Power Competence Centre, 2016.

Vitel Philippe, The Future of Allied Airborne Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, Science and Technology Committee, NATO Parliamentary Assembly, 2016.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com