MOMENTE ISTORICE CARE AU INFLUENȚAT DIPLOMAȚIA POLITICO-MILITARĂ

Iuliu-Octavian VLADU

Abstract


Principiile relațiilor dintre state sunt norme fundamentale de drept internațional, cele mai importante norme de comportare ale statelor în cadrul comunității internaționale. Obligativitatea respectării lor rezultă din faptul că sunt unanim acceptate, exprimând condițiile obiective ale asigurării colaborării dintre toate statele. Diplomația este o instituție de interferență a socialului cu politicul, ea face parte atât din sistemul de instituții al fiecărui stat și dintr-o rețea de instituții acceptate internațional. Diplomația politică și diplomația militară sunt două concepte care nu se exclud reciproc. Mai mult decât atât, acestea au evoluat împreună de-a lungul istoriei reușind să se armonizeze și să funcționeze într-un sincronism care să asigure succesul funcțiilor de bază ale diplomației privind înfăptuirea politicii externe a statului, a apărării drepturilor și promovării intereselor statului și, în același timp, contribuind la dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre armatele diferitelor state și asigurând condițiile necesare constituirii și menținerii alianțelor politico-militare.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Dicționar Enciclopedic, vol. 2, Editura Enciclopedică, București, 1996.

Ciachir Nicolae, Bercan Gheorghe, Diplomația europeană în epoca modernă, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984.

Cristescu Sorin, Relaţii politico-diplomatice şi militare europene, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

Gl.bg. (r) Detot Mitică, col. (r) Filip Anghel, gl.bg. (r) Nicolae Ilie, Diplomația română a apărării, un secol și jumătate sub zodia Minervei: scurt istoric, Editura MEDRO, București, 2007.

Palischke Elmer, Modern Diplomacy. The Art and the Artisans, Washington D.C., American Entreprise Institute, 1979.

Păiușan-Nuică Cristina, Istoria relațiilor internaționale și a diplomației, Editura Fundației României de Mâine, București, 2008.

Manciur Emilian, Protocol instituțional, Editura Comunicare.ro, București, 2006.

Malița Mircea, Diplomația. Școli și instituții, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975.

Prof.univ.dr. Mazilu Dumitru, Diplomația, drept diplomatic și consular, Editura Lumina Lex, București, 2003.

Medar Sergiu, Diplomația apărării, Editura ECTA, București, 2006.

Năstase Adrian, Diplomația în Organizarea Internațională, Editura Universității Valahia, Târgoviște, 2001.

Năstase Dan, Drept consular și diplomatic, Editura Fundației România de Mâine, București, 2006.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com