Imagine copertă

OPERATIV VERSUS OPERAŢIONAL. NE DORIM SCHIMBAREA?

Cătălin CHIRIAC

Abstract


Aderarea României la NATO a presupus, printre multe altele, şi necesitatea însuşirii şi a aplicării termenilor militari utilizaţi în cadrul Alianţei. Astfel, cuvântul operaţional a intrat în cultura şi în limbajul militarilor români, de cele mai multe ori fiind asociat cu activităţile, procesele, structurile specifice domeniului operaţii. Acceptarea şi utilizarea cuvântului s-a realizat în condiţiile în care militarii utilizau deja cuvântul operativ, pentru acelaşi tip de activităţi sau procese. Deoarece nu a existat o tranziţie de la operaţional la operativ şi nici nu au fost delimitate domeniile de utilizare, a fost creată o nepermisă stare de confuzie.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Coutau-Bégarie Hervé, Tratat de strategie, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Echevarria J. Antulio II, American Operational Art, 1917-2008, în The evolution of operational art from Napoleon to the present, edited by John Andreas Olsen and Martin Van Creveld, Oxford University Press, 2011.

Popescu Constantin, Elemente de teorie a strategiei militare, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2015.

*** Colectiv de autori, Curs de istoria artei militare, volumul III, arta militară în perioada 1918-1945, Academia Militară, Bucureşti, 1988.

*** Doctrina Armatei României, Statul Major General, Bucureşti, 2012.

*** Manualul de planificare a operaţiilor, Statul Major General, Bucureşti, 2016.

*** Regulamentul pentru pregătirea şi ducerea operaţiilor – front, armată, corp de armată, Marele Stat Major, Bucureşti, 1966.

*** Dicţionarul explicativ al limbii române, Ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998.

*** Culegere de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniul politicii militare, securităţii naţionale şi apărării armate, Editura Militară, Bucureşti, 2000.

*** AJP-3(B), Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, martie 2011.

*** AAP-06, NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French), Edition 2015.

*** Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive - COPD Interim V2.0, 2013.

*** Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Fifth Edition, Oxford University Press, 1995.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com