OPERATIV VERSUS OPERAŢIONAL. NE DORIM SCHIMBAREA?

Authors

  • Cătălin CHIRIAC Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Aderarea României la NATO a presupus, printre multe altele, şi necesitatea însuşirii şi a aplicării termenilor militari utilizaţi în cadrul Alianţei. Astfel, cuvântul operaţional a intrat în cultura şi în limbajul militarilor români, de cele mai multe ori fiind asociat cu activităţile, procesele, structurile specifice domeniului operaţii. Acceptarea şi utilizarea cuvântului s-a realizat în condiţiile în care militarii utilizau deja cuvântul operativ, pentru acelaşi tip de activităţi sau procese. Deoarece nu a existat o tranziţie de la operaţional la operativ şi nici nu au fost delimitate domeniile de utilizare, a fost creată o nepermisă stare de confuzie.

Author Biography

Cătălin CHIRIAC, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Născut în localitatea Matca, jud. Galaţi, la data de 11.10.1974, a absolvit Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza în anul 1993, după care a urmat cursurile Institutului Militar de Rachete şi Artilerie Antiaeriană “Gl. Bungescu” din Braşov pe care le-a absolvit în anul 1997. După absolvire a încadrat funcţii de execuţie şi comandă în cadrul unor structuri aparţinând Statului Major al Forţelor Aeriene: Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de Trageri Sol-Aer Capu Midia, Comandamentul Operaţional Aerian Principal, Componenta Operaţională Aeriană. În prezent este instructor avansat la Departamentul forţe aeriene din cadrul Facutăţii de comandă şi stat major din UNAp „Carol I”. Referitor la educaţie şi formare, după studiile de licenţă, a absolvit în anul 2012 studiile de master şi a obţinut diploma de master în Conducere interarme forţe aeriene în cadul Facultăţii de Comandă şi Stat Major a Universitatăţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

References

Coutau-Bégarie Hervé, Tratat de strategie, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Echevarria J. Antulio II, American Operational Art, 1917-2008, în The evolution of operational art from Napoleon to the present, edited by John Andreas Olsen and Martin Van Creveld, Oxford University Press, 2011.

Popescu Constantin, Elemente de teorie a strategiei militare, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2015.

*** Colectiv de autori, Curs de istoria artei militare, volumul III, arta militară în perioada 1918-1945, Academia Militară, Bucureşti, 1988.

*** Doctrina Armatei României, Statul Major General, Bucureşti, 2012.

*** Manualul de planificare a operaţiilor, Statul Major General, Bucureşti, 2016.

*** Regulamentul pentru pregătirea şi ducerea operaţiilor – front, armată, corp de armată, Marele Stat Major, Bucureşti, 1966.

*** Dicţionarul explicativ al limbii române, Ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998.

*** Culegere de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniul politicii militare, securităţii naţionale şi apărării armate, Editura Militară, Bucureşti, 2000.

*** AJP-3(B), Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, martie 2011.

*** AAP-06, NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French), Edition 2015.

*** Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive - COPD Interim V2.0, 2013.

*** Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Fifth Edition, Oxford University Press, 1995.

Published

2017-04-10

Issue

Section

Articole