INFORMAȚIILE ÎN CADRUL ACȚIUNILOR MILITARE MODERNE

Authors

  • Iulian-Marius IORGA Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, doctorand

Abstract

Configuraţia acţiunilor militare moderne determină o reconsiderare a rolul informaţiilor.Informaţiile neprelucrate sunt utilizate pentru producerea de „intelligence”care a devenit un factor multiplicator al puterii de luptă. Considerăm că în actualul mediu de securitate puterea naţională se măsoară nu numai prin capacit atea militară de răspuns, ci şi prin cea informativă. Progresul tehnologic are o influenţă deosebită asupra surselor şi structurilor de informaţii din spaţiul acţiunii militare, poate determina expansiunea rapidă a mediului informaţional militar şi constituie un important mijloc de dezvoltare multilaterală a operaţiilor informaţionale care au, la rândul lor, un efect direct asupra acţiunilor militare. Aşadar, informaţia este importantă în toate formele aciunilor militare şi permite interpretarea intenţiilor inamicului, fiind totdeauna un element critic, ce determină eficienţa procesului de comandă şi control.

References

* * * AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions, 2010.

* * * AJP-01 (D), (Allied Joint Doctrine) Doctrina Aliată întrunită, 2010.

* * * AJP-3.10, Doctrina Aliată întrunită pentru operaţii de informaţii, 2009.

* * * FM 3-13, Field Manual, Information Operations, Washington, November, DC, 2003.

* * * FM 3-0, Field Manual, Operations, Headquarters, Department of the Army Washington, DC, 14 June 2010.

* * * FM 2-0, Field Manual, Intelligence, Headquarters No. 2-0, Department of the Army Washington, DC, 17 May 2004.

* * * Joint Doctrine Encyclopedia, USA Army, 1997.

* * * Joint Vision 2020, Americas Military - Preparing for Tomorrow, USA, GPO, Washington, D.C., June 2000.

* * * Joint Vision 2010, America’s Military - Preparing for Tomorrow, Department of Defense, Washington, DC, 1996.

* * * Doctrina operaţiilor informaţionale, SMG/FOP-3.15.

* * * I.P.S.- 3.1, Manualul privind procedurile de informaţii militare pentru sprijinul operaţiilor, SMG, Bucureşti, 2006.

* * * Cornerstones of Information Warfare, Department of the Air Force, Washington, DC, 1995.

Alexandrescu C., Alexandrescu G.,

Boaru Gh. Sisteme informaţionale - fundamente teoretice, Editura Universităţii Naţionale de Apărare,„Carol I”, Bucureşti, 2009.

Alexandrescu C., Alexandrescu G.,

Boaru Gh. Sisteme informaţionale militare- servicii şi thnologie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010.

M. Chiriac Cercetarea în acţiunile de luptă, Editura Academiei Militare, Buc., 1979.

Carl von Clausewitz Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982.

James Dunningan O nouă ameninţare mondială Cyber - Terorismul, Editura Curtea Veche, 2010.

P. Grier Information Warfare, Air Force Magazine, No. 3, March 1995.

Gh. Ilie Securitatea sistemelor militare, Editura Militară, 1995.

L. Money Report on Network Centric Warfare. Sense the Report, Department of Defense, Washington, DC, 2001.

Roceanu Ion,

Buga Iulian Informaţia - repere conceptuale şi coordonate de securitate, Editura AISM, Bucureşti, 2003.

M. Staş,

V. Păun Spaţiul de conflict informaţional, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 1998.

A. Toffler,

H. Toffler Revolutionary Wealth (Avuţia în mişcare), Editura Antet, Bucureşti, 2006.

* * * https://en.wikipedia.org/wiki/Military_doctrine

* * * http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf

* * * https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Field_Manuals

* * * https://archive.org/details/military-manuals

* * * https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence

* * * https://en.wikipedia.org/wiki/Military_intelligence

* * * http://www.thefreedictionary.com/intelligence+operation

* * * http://www.rand.org/topics/military-information-technology-systems.html

* * * http://www.dtic.mil/jv2010/jv2010.pdf

Published

2017-01-11

Issue

Section

Articole