„ÎNTREȚINEREA ARMATEI ROMÂNE DEALUNGUL TIMPURILOR” ‒ O CARTE CU ADEVĂRAT NECESARĂ PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

Authors

  • Rotaru JIPA Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
  • Benone ANDRONIC Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Articolul este în fapt o recenzie a unei cărţi de o mare valoare documentară, apărută în anul 1941, despre Intendenţa Armatei Române. În concluziile Serviciului Istoric al Marelui Stat Major asupra lucrării se arată că: ,,Lucrarea are o deosebită valoare, iar publicarea ei ar reprezenta un mare interes şi folos, nu numai pentru militarii profesionişti, - combatanţi şi necombatanţi, - dar şi pentru organele chemate la conducerea statului şi treburilor obşteşti” . Am considerat necesară această recenzie cu atât mai mult cu cât anul viitor (2017) se împlinesc 160 de ani de la înfiinţarea serviciului special al administraţiei militare româneşti.

References

*** Întreţinerea Armatei Române dealungul timpurilor, volum comemorativ apărut cu prilejul restabilirii destinului istoric al gospodăriei Oştirii Române şi al aniversării a optzeci şi cinci de ani de la introducerea intendenţei în viaţa noastră militară şi naţională, Tipografia Marelui Stat Major, Bucureşti, 1941.

Maior de administraţie Anastasie Tomiţa Răzăşul, Gospodăria militară la români de la Dacia Traiană la România Reîntregită, Tipografia Viaţa Literară, Bucureşti, 1941.

Kogălniceanu Mihail, Cuvântul introductiv la Cursul de Istorie Naţională, Iaşi, 1834.

https://www.tititudorancea.org.ro/.../mihail_kogalniceanu_cuvant_

www.armyacademy.ro/e-learning/working/capitol_4.html

https://tudorvisanmiu.wordpress.com/.../eseul-dimitrie-cantemir

Published

2017-01-09

Issue

Section

Articole