Imagine copertă

OBIECTELE REFERENŢIALE DE SECURIZAT

Laura-Ina-Veronica SÎRBU

Abstract


O mare parte din teoria şi practica tradițională din relaţiile internaţionale se bazează pe ideea că statul este singurul obiect de referinţă legitim pentru asigurarea securității. Când obiectul de referinţă este statul, există, de obicei, reguli destul de clare cu privire la care reprezentanți ai statului pot vorbi despre securitate în numele său.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Strategia Naţională de Apărare a Ţării 2015-2019 – O Românie puternică în Europa şi în lume, București 2015.

Buzan Barry, Ole, De Wilde Wæver Jaap, Securitatea: un nou cadru de analiză, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010.

Buzan Barry, Peace, power, and security: contending concepts in the study of international relations, în Journal of Peace Research, 1984.

Buzan Barry, Popoarele, statele şi teama – O agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după Războiul Rece, Editura Cartier, Chişinău, 2000.

Ghica Luciana Alexandra, Zulean Marian (coord.), Politica de securitate naţională: concepte, instituţii, procese, Editura Polirom, Iaşi, 2007.

Sava Ionel Nicu, Studii de securitate, Editura Centrului Român de Studii Regionale, Bucureşti, 2005.

Trager N. Frank, Simonie N. Frank, Introducere în studiul securităţii naţionale, University Press of Kansas, 1973.

Wolfers Arnold, Discord and Collaboration: Essay on International Politics, John Hopkind University Press, Baltimore, 1962.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com