ISTORIA ÎN PARADIGMA POSTMODERNĂ

Authors

  • Alina ROŞCAN Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Paradigma postmodernă aduce cu sine o viziune nouă asupra istoriei evidențiind caracterul său provizoriu și privind cu scepticism aparența de neutralitate, obiectivitate sau universalitate a scrierilor istorice. Istorici, teoreticieni și romancieri ai epocii relevă „sfârșitul istoriei” înțeleasă ca o sumă de enunțuri adevărate despre trecut și atrag atenția asupra dimensiunilor narativă, ideologică și discursivă inerente istoriei. Istoriografie înseamnă selectarea și sortarea urmelor trecutului, atribuirea unui înțeles evenimentelor din trecut, interpretarea faptelor astfel rezultate și transpunerea acesteia într-o formă narativă ce face uz de tropi și de imaginație. Prin urmare, scrierile istorice au multe în comun cu proza literară.

References

Barthes Roland, The Discourse of History, traducere S. Bann, Comparative Criticism: A Yearbook, vol. 3, Editura ES Shaffer, Cambridge: UP, 1981.

Buluc Ruxandra, Postmodern Irony in the Contemporary British Novel, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București, 2010.

Connor Steven, The English Novel in History. 1950-1995, SUA, Routledge, 2001.

Eco Umberto, Reflections on The Name of the Rose, traducere W. Weaver, Minerva, London, 1994.

Foucault Michel, Language, Counter-memory, Practice. Selected Essays and Interviews, traducere D.F. Bouchard, S. Simon, Ithaca, Cornell University Press, New York, 1977.

Fukuyama Francis, The End of History?, „National Interest” 16, 1989.

Gottschalk Louis, Understanding History: A Primer of Historical Method, Alfred A. Knopf, New York, 1963.

Hutcheon Linda, The Postmodern Problematizing of History, „English Studies in Canada” 14.4, 1988.

Iggers Georg, A Search for a Post-Postmodern Theory of History, „History and Theory” 48, Wesleyan University Print, 2009.

Ignat Anca, Rethinking History: Postmodernist Perspectives, „ACB Journal” 5, 2004.

LaCapra, Dominick. History and Criticism, Cornell University Press, Ithaca, 1985.

Lee Alison. Realism and Power. Postmodern British Fiction, Routledge, London, 1990.

McHale Brian, Constructing Postmodernism, Routledge, New York, 1992.

Nora Pierre, The Tidal Wave of Memory, project-sindicate.org., 2001.

Ricoeur Paul, Memoria, istoria, uitarea, 2000, traducere Gyuresik I., Gyuresik M., Editura Amarcord, Timișoara, 2001.

Waugh Patricia. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, Routledge, London, 2002.

White Hayden. Metahistory. The Historical Imagination in the Nineteenth-Century Europe, Johns Hopkins University Press, London, 1973.

*** Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism, Johns Hopkins University Press, London, 1987.

*** Figural Realism. Studies in the Mimesis Effect, Johns Hopkins University Press, London, 2000.

*** Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings: 1972-1977, traducere C. Gordon, et al., Editura C. Gordon, Panthron Books, New York, 1980.

*** The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences, Vintage House, New York, 1994.

*** A Poetics of Postmodernism, „History, Theory, Fiction”, 1988, Routledge, New York, 1990.

*** Postmodern Paratextuality and History, „Texte 5”, 1996.

*** Reasons for the Current Upsurge in Memory, eurozine.com, 2002.

Published

2017-01-09

Issue

Section

Articole