FACTORI CARE CONDIŢIONEAZĂ PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Authors

  • Anca Ioana STĂNIŞTEANU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Problematica infrastructurilor critice şi a protecţiei acestora este un domeniu relativ nou, dar de o importanţă deosebită pentru buna derulare şi dezvoltare a unui stat, şi tocmai din acest motiv, trebuie să i se acorde o din ce în ce mai mare atenţie. Toate statele îşi intensifică interesul în ceea ce priveşte protecţia infrastructurilor critice, iar România, ca ţară membră a organizaţiilor internaţionale, trebuie să facă acelaşi lucru, având în vedere faptul că starea infrastructurilor, mai ales a infrastructurilor critice, din ţara noastră trebuie îmbunătăţită

References

Directiva 2008/114/Ce din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora.

Ordonanţă de Urgenţă nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice.

Strategia Naţională de Apărare – Pentru o Românie care garantează securitatea şi prosperitatea generaţiilor viitoare, Bucureşti, 2010.

Strategia Naţională privind protecţia infrastructurilor critice, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 5455/4.VIII.2011.

Alexandrescu Grigore, Văduva Gheorghe, Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresa acestora. Sisteme de protecţie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Tudose Mihai, Infrastructura critică – model şi strategie managerială, Editura RAO, Bucureşti, 2010.

Vilciu Adrian, Chiuţă Ion, Anghel Elena, Managementul infrastructurii critice a sistemelor electroenergetice, Editura Electra, Bucureşti, 2009.

Published

2014-10-15

Issue

Section

Articole