FIABILITATEA PARTENERIATULUI STRATEGIC UE-CHINA. PERSPECTIVE ȘI LIMITĂRI

Authors

  • Alexandra DAN Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”

Abstract

Parteneriatul Strategic reprezintă un instrument al politicii externe prin care actorii își asumă responsabilitatea unor strategii de conexare în scopul îndeplinirii scopurilor comune. Construcția Parteneriatului Strategic se integrează în concepția unui model de cooperare transnațională prin care se restrânge spațiul diferențiativ dintre putere și interdependență. Relațiile dintre Uniunea Europeană și China se extind pe o arie variată de domenii, concentrate în formula Parteneriatului Strategic. Obiectivul central al articolului constă în analizarea fezabilității Parteneriatului Strategic sino-european pe baza caracteristicilor specifice, rezultate în urma explorării științifice a cadrului teoretic.

Author Biography

Alexandra DAN, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”

Născută în data de 14.02.1989 în municipiul Brad, judeţul Hunedoara, cu domiciliul stabil în aceeaşi localitate, de cetăţenie şi naţionalitate română, necăsătorită, de profesie cadru militar. În prezent este încadrată la Unitatea Militară 01090 Predeal începând cu anul 2012, pe funcţia de comandant pluton. În perioada 2004 – 2008 a urmat cursurile liceului teoretic “Avram Iancu” Brad, specialitatea matematică – informatică. În perioada 2008 – 2011 a urmat cursurile Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, specializarea Administraţie publică, obţinând titlul de Licenţiat în Ştiinţe administrative. În perioada 2009 – 2012 a urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Management, obţinând titlul de Licenţiat în Ştiinţe Economice. În perioada 2011 – 2013 a urmat studii universitare de masterat în cadrul programului de studii Leadership organizaţional al Facultăţii de Management Militar din Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”. Începând cu anul 2014 este student doctorand în domeniul Informaţii şi Securitate Naţională din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” şi student masterand în cadrul programului de studii universitare de masterat Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

References

*** Consolidated version of the Treaty on European Union, 2012, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF

*** EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation, http://eeas.europa.eu/china/ docs/20131123_agenda_2020__en.pdf

*** Investment Plan for Europe goes global: China announces its contribution to #investEU, 28.09.2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5723_en.htm

***Joint Statement on The Third Round Of The Eu-China High Level People-To-People Dialogue, Bruxelles, 15.09.2015, http://ec.europa.eu/education/international-cooperation/documents/china/third-round-hppd_en.pdf

*** Strategic Partnership as an Instrument of EU Foreign Policy, Workshop Report, http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2015/12/Strategic-Partnership-Workshop-Report-final.pdf

*** The EU-China Comprehensive Strategic Partnership, Brussels, 30 iunie 2015, http://eeas.europa.eu/factsheets/docs/eu-china_factsheet_en.pdf

*** The One-China Principle and the Taiwan Issue, http://www.china.org.cn/english/taiwan/7956.htm

Chifu Iulian, Parteneriat Strategic. Sistemul de Parteneriate Strategice al României, Occasional Papers, vol. 5, nr. 09, 2012, http://cpc-ew.ro/occasional_papers/vol5_09.pdf

De Vasconcelos Alvaro, A Strategy for EU foreign policy, Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, Paris, 2010 apaud Emil Kirchner, Thomas Christiansen, Developments in EU-China Political Dialogue in the Global Context, Conferința anuală UACES, Passau, septembrie 2012, http://euchinacrn.org/wp-content/uploads/2014/03/UACES-2012_EU-China_Panel1_TChristEKirch.pdf

Gaddis John Lewis, What is Grand Strategy, Yale University, Prima Telegramă a Consorţiului pentru Marea Strategie apaud Iulian Chifu, Parteneriat Strategic. Sistemul de Parteneriate Strategice al României, Occasional Papers, vol. 5, nr. 09, 2012, http://cpc-ew.ro/occasional_papers/vol5_09.pdf

Geeraerts Gustaaf, The Sino-EU strategic partnership: potential and challenges, 2013 apaud Emil Kirchner, Thomas Christiansen, Developments in EU-China Political Dialogue in the Global Context, Conferința anuală UACES, Passau, septembrie 2012, http://euchinacrn.org/wp-content/uploads/2014/03/UACES-2012_EU-China_Panel1_TChristEKirch.pdf

Grant Charles, Russia, China and Global Governance, Centre for European Reform, Londra, 2012 apaud Emil Kirchner, Thomas Christiansen, Developments in EU-China Political Dialogue in the Global Context, Conferința anuală UACES, Passau, septembrie 2012, http://euchinacrn.org/wp-content/uploads/2014/03/UACES-2012_EU-China_Panel1_TChristEKirch.pdf

Grevi Giovanni, Making EU strategic partnerships effective, 2010, http://fride.org/download/WP105_Making_EU_Strategic_ENG_dic10.pdf

Grevi Giovanni, The rise of strategic partnerships: between interdependence and power politics, în: Grevi/Vasconcelos (eds.): Partnerships for effective multilateralism: EU relations with Brazil, China, India and Russia, Chaillot Paper 109, 2008, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp109_01.pdf

Hart B.H. Liddell, Strategy (2nd revised edn.) (London: Meridian, 1991), p. 321 apaud Iulian Chifu, Parteneriat Strategic. Sistemul de Parteneriate Strategice al României, Occasional Papers, Vol. 5 nr. 09, 2012, http://cpc-ew.ro/occasional_papers/vol5_09.pdf

Isticioaia-Budura Viorel, European Union and China Open a New Stage of the Comprehensive Strategic Partnership, InBev -Baillet Latour Chair of EU-China Relations, College of Europe, Department of EU International Relations and Diplomacy Studies, 2014, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/06/150629-eu-china-joint-statement/

Renard Thomas, Strategy Wanted: The European Union and Strategic Partnerships, Security Policy Brief, Nr. 13, 2010, http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2013/09/SPB13-EU-Strategic-Partnerships.pdf

Renard Thomas, Sven Biscop, A Need for Strategy in a Multipolar World: Recommendations to the EU after Lisbon, 2010, http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2013/09/SPB-5_EU-Strategy-for-a-Multipolar-World.pdf

Renard Thomas, Sven Biscop, The EU’s Strategic Partnerships with the BRIC: Where’s the Strategy, http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2009/09/bepa_special_bric_issue.pdf, accesat la 20.09.2016.

Yanyi Yang, Forging a China-EU Comprehensive Strategic Partnership with Global Influence, 12.11.2014, http://www.friendsofeurope.org/global-europe/forging-china-eu-comprehensive-strategic-partnership-global-influence/

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

http://eeas.europa.eu/china/index_en.htm

Published

2017-01-09

Issue

Section

Articole