Imagine copertă

PARTICULARITĂȚI PRIVIND TESTAREA NIVELULUI CAPACITĂȚII MOTRICE A CANDIDAȚILOR RECRUTAȚI PENTRU PROFESIA MILITARĂ ÎN ARMATA ROMÂNIEI

George-Florin BĂIŢAN

Abstract


Pentru ca o armată să fie competitivă cu standardele NATO are nevoie de trei lucruri: dotare corespunzătoare (echipament și tehnică), o pregătire militară adecvată şi, nu în ultimul rând, calitatea și numărul personalului. Importanţa acestora pentru a face o armată profesionistă, alături de o atitudine mentală pozitivă, nu poate fi subliniată suficient dacă recrutarea și selectarea persoanelor nu este corespunzătoare și din punct de vedere fizic.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Cureton K.J. & Warren B.L., Criterion-referenced standard for youth health-related fitness tests, A Tutorial Res. Quart. Exerc. Sport, 1990.

Dragnea A., Antrenamentul sportiv (teorie şi metodică), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.

Zeidner J. & Drucker A.J., Behavioral science in the Army: A corporate history of the Army Research Institute, Army Research Institute, Alexandria, 1989.

*** Normele privind testarea nivelului capacităţii motrice a candidaţilor recrutaţi pentru profesia militară, Statul Major General, 2013.

*** Regulamentul educaţiei fizice militare, Editura Centrului tehnic-editorial al armatei, Bucureşti, 2013.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com