PREGĂTIREA FIZICĂ A MILITARILOR – SUPORT PENTRU PROGRAMELE DE INSTRUIRE DIN ARMATĂ

Authors

  • Gabriel Constantin CIAPA Academia Tehnică Militară

Abstract

Schimbările profunde din mediul militar solicită militarilor nevoia de adaptare a psihicului și a fizicului lor la noile cerințe crescânde. Calitățile și capacitățile umane, fie ca vorbim despre cele intelectuale, fie că vorbim despre cele fizice, trebuie perfecționate și adaptate la aceste cerințe. Prezentul material sintetizează importanța psihicului și fizicului militarilor în nevoia de instruire a luptătorilor. Totodată, se concentrează sintetic și asupra refacerii psihice și fizice a militarilor, ca necesitate pentru redobândirea rapidă a capacității de luptă a militarilor.

Author Biography

Gabriel Constantin CIAPA, Academia Tehnică Militară

Ciapa Gabriel Constantin, născut la data de 20.05.1977 în localitatea Alba Iulia, judeţ Alba, cu domiciliul stabil în localitatea Bucureşti, de cetăţenie şi naţionalitate română, căsătorit, un copil, absolvent al Liceului Militar „Mihai Viteazul”, al Facultăţii militare de educaţie fizică şi sport „General Virgil I. Bădulescu”, precum şi a altor forme de învăţământ şi cursuri care nu au făcut decât să fundamenteze şi să consolideze cunoştinţele dobândite în specialitatea educaţie fizică militară.

References

Ciapa G., Particularities regarding the restoration of military men when concluding missions in operation theaters by means of military physical education, Strategies XXI, 5-6.11.2015, Command and Staff Faculty, National Defense University „Carol I”, vol. 2, 2005.

Ciapa G., Self-defense ‒ Physical and psychological support in military modern conflicts, Strategies XXI, 23.03.2015, Security and Defense Faculty, National Defense University „Carol I”, vol. 3.

Cordun M., Kinetologie medicală, Editura AXA, Bucureşti, 1999.

Dulea Gabriel, Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională, Editura Militară, Bucureşti, 2008.

Duţu P., Managementul şi conducerea militară strategică în viitoarele confruntări armate, Editura UNAp, Bucureşti, 2012.

Epuran Mihai, Psihologia sportului de performanţă, ANEFS, Bucureşti, 1996.

Epuran M., Holdevici I., Psihologie – compediu, ANEFS, Bucureşti, 1993.

Epuran M., Horghidan V., Psihologia educaţiei fizice, ANEFS, Bucureşti, 1994.

Friedl K.E., What is Behind the Fatigue Concept?, lucrare prezentată la RTO Human Factors and Medicine Panel (N.A.T.O.-RTO/RTO-MP-HFM-151), Paris, 2007.

Lester P.B., Harms P.D., Bulling D.J., Herian Mitchel N., Beal S.J. & Spain S.M, Evaluation of Relationships Between Reported Resilience and Soldier Outcomes, Report #2: Positive Performance Outcomes in Officers (Promotions, Selections & Professions), Department of Defense, 2011 apud Popa M., Psihologie militară, Editura Polirom, Iaşi, 2012.

Pradet M., Pregătirea fizică, M.T.S., Centrul de cercetări pentru probleme de sport, vol. 1, Bucureşti, 2000.

Weineck J., Biologie du sport, M.T.S., Centrul de cercetări pentru probleme de sport, Bucureşti, 1995.

www.cdc.gov/cfs/case-definition/index.html

Published

2016-10-17

Issue

Section

Articole