MODALIĂŢI DE UTILIZARE A ARMAMENTULUI GEOFIZIC.AGRESIUNE GEOFIZICĂ ŞI MODALITĂŢI DE IDENTIFICARFE ŞI CONTRACARARE A ACESTEIA

Authors

  • Lucian Ştefan COZMA Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Evoluţia tehnologică neaşteptat de rapidă din ultimele decenii şi totodată influenţa acesteia asupra războiului modern, aşa cum a fost deja remarcată în literatura de specialitate1, ne-a arătat printre altele numeroase exemple practice în care se remarcă tendinţa de a utiliza factorii de mediu pentru a facilita sau a potenţa acţiunea militară2. O astfel de utilizare a factorilor de mediu în cadrul luptei armate a fost constatată de către analişti în studiul lor asupra perspectivelor3 de evoluţie şi reconfigurare a tendinţelor4 privind fizionomia şi conţinutul războiului modern

References

Resolution RC/Res.6 I Adopted at the 13th plenary meeting, on 11 June 2010, by consensus RC/Res.6 The crime of aggression.

Concepţia de înzestrare cu sisteme şi echipamente majore a Armatei României în perioada 2006-2025”, Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti, 2006.

OUG nr. 1 din 21.01.1999 publicată în MOf nr. 22/21.01.1999 privind regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă.

Alexandrescu Grigore, Dolghin Nicolae, Moştoflei Constantin, Fizionomia acţiunilor militare, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Alexandrescu Grigore, Perspective în lupta armată, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.

Levine Susan, The Active Denial System, a Revolutionary, non-lethal weapon for today’s battlefield, National Defense University, 2009.

Mcaulay D. Alastair, Military laser technology for defense – technology for revolutioninzing 21st Century Warfare, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011.

Moştoflei Constantin, Văduva Gheorghe, Tendinţe în lupta armată, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004.

Ţenu Costică, Lucian Stăncilă, Curs de artă operativă, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003.

Published

2014-10-15

Issue

Section

Articole