CERCETAREA SATISFACŢIEI STUDENŢILOR PRIVIND CURSURILE DESFĂŞURATE PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE

Authors

  • Ana-Maria BACŞIŞ (TĂNASE) Academia de Studii Economice

Abstract

Modificările permanente, apărute la nivelul pieţei muncii, şi dorinţa angajatorilor de a avea permanent angajaţi specializaţi care să le ofere cele mai bune soluţii la problemele pe care le întâmpină au determinat foarte mulţi indivizi să îşi îndrepte atenţia către cursurile educaţionale realizate de anumite instituţii importante. Lipsa resurselor financiare, dar şi oportunităţile oferite i-au determinat pe foarte mulţi dintre aceştia să îşi îndrepte atenţia şi către cursurile desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene. Prin intermediul acestora, oamenii au posibilitatea să obţină, într-un timp relativ scurt, informaţiile de care au nevoie, materialele suport care să îi ajute să aprofundeze informaţiile transmise, precum şi o acreditare într-un anumit domeniu. La nivelul acestei lucrări a fost desfăşurat un studiu cantitativ, care a avut ca scop determinarea gradului de satisfacţie resimţit de studenţi în urma parcurgerii diferitelor cursuri desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene. Pentru a putea culege datele necesare desfăşurării acestei cercetări a fost realizat un chestionar, format din 16 întrebări, care a fost ulterior pus la dispoziţia respondenţilor, prin intermediul unei platforme online. Datele au fost analizate cu ajutorul programului IBM SPSS.

Author Biography

Ana-Maria BACŞIŞ (TĂNASE), Academia de Studii Economice

Ana-Maria Bacșiș (Tănase), 24 de ani, a absolvit liceul bilingv ”Miguel de Cervantes” , apoi a urmat cursurile Facultății de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din București, pe care a absolvit- o în anul 2014. A continuat studiile în cadrul aceleiași facultăți și a absolvit în anul 2016 programul de master Managementul Marketingului. Pe perioada anilor de studii s-a implicat într-o serie de proiecte pe fonduri europene destinate în special studenților, fiind și membru al Asociației de Marketing a studenților din România. După terminarea masterului a decis continuarea studiilor și a dezvoltării personale prin admiterea la Școala Doctorală de Marketing.

References

Brocato E.D., White N.J., Bartkus K., Brocato A.A., Social media and marketing education a review of current practices in curriculum development, Journal of Marketing Education, Vol. 37, Nr. 2, 2015.

Cristea S., Constantinescu C., Sociologia educaţiei, Editura Hardiscom, Piteşti, 1998.

Dave R.H., Fundamentele educaţiei permanente, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991.

Drummond G., Consumer confusion: reduction strategies in higher education, International Journal of Educational Management, Vol. 18, Nr. 5, 2004.

Eckel P., Redefining competition constructively: the challenge of privativation, competition, and market-based state policy in the United States, Higher Education Management and Policy, Vol. 19, Nr. 1, 2007.

Glava C.C., Glava A.E., “Moment of Truth” in Educational Marketing. Factors That Contribute to the Decision Making on the Educational Market in Romania, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 180, 2015.

Granitz N., Koernig S.K., Web 2.0 and marketing education: explanations and experiential applications, Journal of Marketing Education, Vol. 33, Nr. 1, 2011.

Hayes T., Delphy study of the future of marketing of hayer education, Journal of Business Research, Vol. 60, 2007.

Kalenskaya N., Gafurov I., Novenkova A., Marketing of Educational Services: Research on Service Providers Satisfaction, Procedia Economics and Finance, Vol. 5, 2013.

Rauschnabela P.A., Kreyb N., Babinb B.J., Ivens B.S., Brand management in higher education: The University Brand Personality Scale, Journal of Business Research, Vol. 69, Nr. 8, 2016.

Shaltoni A.M., E-marketing education in transition: An analysis of international courses and programs, The International Journal of Management Education, Vol. 14, Nr. 2, 2016.

Štefko R., Fedorko R., Bačík R., The Role of E-marketing Tools in Constructing the Image of a Higher Education Institution, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 175, 2015.

Published

2016-10-17

Issue

Section

Articole