RĂZBOIUL VIITORULUI CA FENOMEN MILITAR CONTEMPORAN DIN PERSPECTIVA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Authors

  • Stefan Gabriel GEORGESCU „Universitatea din București”

Abstract

Ideea elaborării acestui articol a pornit de la necesitatea de a prezenta într-o concepţie unitară şi coerentă problematica fundamentală al războiului informațional ca fenomen militar contemporan. Vom prezenta în acest articol tematici precum: apariția și evoluţia conceptelor de război al viitorului; trăsăturile fenumenului militar contemporan din perspectiva infrastructurilor critice; funcţionalitatea conceptului război de tip conflict social. Sunt capabile organismele internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE, OTSC, OCS etc.) să facă faţă noilor provocări, precum războiul bazat pe rețea, crima organizată transfrontalieră, terorismul informațional, proliferarea armelor de distrugere în masă, pentru a enumera doar câteva dintre marile pericole ce pot arunca umanitatea în haos şi anarhie? Mai pot fi eficiente vechile instrumente (sistemul de drept umanitar internaţional, serviciile de informaţii, contrainformaţii şi de securitate) pentru a readuce pacea şi prosperitatea popoarelor şi naţiunilor lumii? Iată doar câteva întrebări ce frământă societatea civilă deopotrivă cu comunitatea oamenilor politici, a militarilor, şi nu în ultimul rând a protagoniştilor frontului secret. Desigur că fiecare interogaţie în parte ar putea constitui un domeniu separat de cercetare şi meditaţie. A le trata împreună, înseamnă un efort de sinteză a tot ceea ce este, sau ar trebui să fie, legat de problematica, atât de complexă, a securităţii. Demersul se circumscrie eforturilor care s-au depus în ultimii ani de elaborare a unei noi concepţii teoretice şi practice privind războiul viitorului ca fenomen militar contemporan, precum şi valorificarea acestui conceput, ele jucând un rol extrem de important în informarea, dar şi în formarea celor ce intenţionează să aprofundeze ulterior acest domeniu.

Author Biography

Stefan Gabriel GEORGESCU, „Universitatea din București”

Lector la Universitatea din București

References

Cărți:

Alvin şi Haidi Toffler, Război şi antirăzboi. Supravieţuirea în zorii secolului XXI, Editura Antet, Bucureşti, 1995, p.56.

Alvin Toffler, Puterea în mişcare, Editura Antet, Bucureşti, 1996, p.11.

Frunzeti Teodor, Globalizarea securităţii, Editura Militară, Bucureşti, 2006.

Held David, McGrew Anthony, Goldblat David, Perraton Jonathan, Transformări globale. Politică, economie şi cultură, Editura Polirom, Iaşi, 2004.

Karl Deutch, The Analysis mof Internaţional Relations, Vol. 45, No. 4 (Oct., 1969), Ed. Royal Institute of International Affairs

Miroiu Andrei, Ungureanu Radu–Sebastian (coord.) – Manual de relaţii internaţionale,

Mureşan M., Văduva G., Războiul viitorului-viitorul războiului, Editura UNAp, Bucureşti, 2004.

Mureşan M., Reflecţii despre fenomenul militar, Editura UNAp, Bucureşti, 2004.

Mureşan M., Stăncilă L., Enache D., Tendinţe în evoluţie teoriei şi practicii războiului, Editura UNAp,Carol I, Bucureşti, 2006.

New Giorgrich, Cuvânt înainte, în Alvin şi Heidi Toffler, Politica în Al Treilea Val, 1995.

Neguţ Silviu, Geopolitica. Universul puterii, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008.

Organizaţia Nord-Atlantică, Parteneriat şi cooperare, A.I.S.M., 1994

Traian Grozea, Implicaţiile fenomenului militar în viaţa internaţională, Editura Politică, Bucureşti, 1987, p.15.

Stiglitz E. Joseph, Mecanismele globalizării, Editura Polirom, Iaşi, 2008.

Zaloga, Steven J., Jim Kinnear ,T-34-85 Medium Tank 1944–94, Oxford: Osprey Publishing, 1996.

Alte surse:

http://www.mapn.ro/publicatii/2_2011.pdf

http://www.jstor.org/stable/2613344

*** Constituţia României, Bucureşti, 2003

*** Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României

*** Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea CSAŢ

*** Legea Nr. 121 / 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

*** Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării

*** Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Map

*** Strategia de Securitate Naţională a României, 2008

*** Conceptul Strategic al NATO, 2010

*** Tratatul de la Lisabona, semnat la 13.12.2007 de către statele membre UE şi intrat în vigoare cu data de 01.12.2009.

*** Carta Albă a Securităţii şi Apărării României (proiect), 2011

*** Strategia Naţională de Apărare a României (proiect), 2011

*** Strategia Militară a României (proiect), 2011

*** Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012

*** Strategia de Transformare a Armatei României, (proiect), 2011

*** AJP-01 (D) Allied Joint Doctrine, 2010

*** Concepţia privind comanda şi controlul structurii de forţe în Armata României, 2010

*** Glosar de termeni şi abrevieri – AAP-6 (traducere), 2003

*** DEX, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998

Published

2016-10-01

Issue

Section

Articole