CONSIDERAȚII PRIVIND CONTROLUL ÎN DOMENIUL PREGĂTIRII ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI A TERITORIULUI PENTRU APĂRARE

Authors

  • Ion-Bebe DIACONU Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

În cadrul unei organizaţii, între obiectivele prestabilite şi cele efectiv îndeplinite pot apărea neconcordanţe, care se datorează în cele mai multe cazuri de funcţionarea anormală a proceselor de management din cadrul acesteia. Controlul, ca funcţie specifică a actului de conducere, reprezintă modalitatea de influenţare a realizării obiectivelor în condiţii avantajoase pentru organizaţie şi pentru societate.

Author Biography

Ion-Bebe DIACONU, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

DIACONU Ion - Bebe, născut la data de 30.04.1973, în municipiul Curtea de Argeş, judeţul Argeş, de profesie cadru militar specialitatea inginer construcţii militare şi fortificaţii, în prezent angajat în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. În perioada 1991 – 1995, a absolvit cursurile Institutului Militar de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate „Panait Donici” cu diplomă de licenţă în specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole. În perioada 1995 – 1999, a absolvit cursurile Facultăţii de îmbunătăţiri funciare şi ingineria mediului, Bucureşti specialitatea Construcţii, cu diplomă de licenţă şi titlul de inginer. În perioada 2008 – 2009, a absolvit cursul postuniversitar cu specialitatea „Evaluarea şi ingineria costurilor în construcţii şi managementul proiectelor de investiţii” În anii 2011 şi 2013, a absolvit cursul postuniversitar de „perfecţionare în audit public intern”, respectiv de „formare şi dezvoltare profesională în audit public intern”; Deţine competenţe profesionale ca inginer în domeniul construcţiilor şi fortificaţiilor, expert în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, inspector de şantier în domeniul construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă şi de auditor în domeniul calităţii. Din anul 2014, este doctorand în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, în domeniul „Ştiinţe Militare”

References

Arendt H., Originile totalitarismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014.

Burciu A., Introducere în management, Editura Economică, Bucureşti, 2008.

Burduş E., Căprărescu G., Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

Certo S., Managementul modern, Editura Teora, Bucureşti, 2002.

Ilieş L., Management, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.

Mihuţ I., Management general, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 2003.

Mockler J. Robert, Readings in Management Control, Publisher, Appleton-Century-Crofts, 1970.

Nica P., Prodan A., Iftimescu A., Management, Ediţia a 5-a, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2002.

Nicolescu O., Verboncu I., Metodologii manageriale, Editura universală, Bucureşti, 2008.

Niţu I., Analiza de intelligence – o abordare din perspectiva schimbării, Editura RAO, Bucureşti, 2012.

Nye J.S., Viitorul puterii, Editura Polirom, Iaşi, 2012.

Puşcaşu M., Apărarea naţională şi managementul resurselor pentru apărare, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2009.

Stăncioiu I., Militaru Gh., Management. Elemente fundamentale, Editura Teora, Bucureşti, 1988.

Zorlenţan T., Burduş E., Căprărescu G., Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 1998.

Gândirea Militară Românească, colecţia din anii 2007-2016.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, colecţia din anii 2006-2016.

Revista Forţelor Terestre, colecţia din anii 2007-2016.

Revista Impact Strategic, colecţia din anii 2007-2016.

Revista NATO Review din anii 2007-2016.

Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, modificată şi completată cu Legea nr. 410/2004, republicată în anul 2014.

Legea nr. 82/1992, republicată în 1997, privind rezervele de stat.

Legea nr. 477/2003, privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, modificată cu Legea nr. 329/2009.

Legea nr. 446/ 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război.

Legea nr. 203/ 2015 privind planificarea apărării.

Strategia de Transformare a Armatei României, Statul Major General, Bucureşti, 2007, fondul de carte al Bibliotecii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Strategia de securitate naţională a României, Bucureşti, 2007.

Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015 - 2019, adoptată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 33/2015.

Metodologia privind elaborarea Planului anual de pregătire a economiei naţionale pentru apărare.

Procedura operaţională privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi al rechiziţiilor de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Bucureşti, 2012.

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=297&idb=T, MOGA,C., V., RADULESCU, Curs în format digital Fundamentele managementului, Capitolul 2, Funcţiile managementului, accesat la 07.02.2016.

stps.ct@anrsps.gov.ro, accesat la 18.02.2016.

Published

2016-07-01

Issue

Section

Articole