Imagine copertă

CONSIDERAȚII PRIVIND CONTROLUL ÎN DOMENIUL PREGĂTIRII ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI A TERITORIULUI PENTRU APĂRARE

Ion-Bebe DIACONU

Abstract


În cadrul unei organizaţii, între obiectivele prestabilite şi cele efectiv îndeplinite pot apărea neconcordanţe, care se datorează în cele mai multe cazuri de funcţionarea anormală a proceselor de management din cadrul acesteia.
Controlul, ca funcţie specifică a actului de conducere, reprezintă modalitatea de influenţare a realizării obiectivelor în condiţii avantajoase pentru organizaţie şi pentru societate.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Arendt H., Originile totalitarismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014.

Burciu A., Introducere în management, Editura Economică, Bucureşti, 2008.

Burduş E., Căprărescu G., Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

Certo S., Managementul modern, Editura Teora, Bucureşti, 2002.

Ilieş L., Management, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.

Mihuţ I., Management general, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 2003.

Mockler J. Robert, Readings in Management Control, Publisher, Appleton-Century-Crofts, 1970.

Nica P., Prodan A., Iftimescu A., Management, Ediţia a 5-a, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2002.

Nicolescu O., Verboncu I., Metodologii manageriale, Editura universală, Bucureşti, 2008.

Niţu I., Analiza de intelligence – o abordare din perspectiva schimbării, Editura RAO, Bucureşti, 2012.

Nye J.S., Viitorul puterii, Editura Polirom, Iaşi, 2012.

Puşcaşu M., Apărarea naţională şi managementul resurselor pentru apărare, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2009.

Stăncioiu I., Militaru Gh., Management. Elemente fundamentale, Editura Teora, Bucureşti, 1988.

Zorlenţan T., Burduş E., Căprărescu G., Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 1998.

Gândirea Militară Românească, colecţia din anii 2007-2016.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, colecţia din anii 2006-2016.

Revista Forţelor Terestre, colecţia din anii 2007-2016.

Revista Impact Strategic, colecţia din anii 2007-2016.

Revista NATO Review din anii 2007-2016.

Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, modificată şi completată cu Legea nr. 410/2004, republicată în anul 2014.

Legea nr. 82/1992, republicată în 1997, privind rezervele de stat.

Legea nr. 477/2003, privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, modificată cu Legea nr. 329/2009.

Legea nr. 446/ 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război.

Legea nr. 203/ 2015 privind planificarea apărării.

Strategia de Transformare a Armatei României, Statul Major General, Bucureşti, 2007, fondul de carte al Bibliotecii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

Strategia de securitate naţională a României, Bucureşti, 2007.

Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015 - 2019, adoptată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 33/2015.

Metodologia privind elaborarea Planului anual de pregătire a economiei naţionale pentru apărare.

Procedura operaţională privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi al rechiziţiilor de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Bucureşti, 2012.

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=297&idb=T., MOGA,C., V., RADULESCU, Curs în format digital Fundamentele managementului, Capitolul 2, Funcţiile managementului, accesat la 07.02.2016.

stps.ct@anrsps.gov.ro, accesat la 18.02.2016.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com