Imagine copertă

FACTORI MOTIVAȚIONALI ÎN CREȘTEREA INTERESULUI MILITARILOR PENTRU PRACTICAREA EXERCIȚIILOR FIZICE

George-Florin BĂIŢAN

Abstract


Practicarea exercițiilor fizice oferă militarilor satisfacții dintre cele mai variate și mai puternice. Unul dintre motivele principale privind acestă activitate este afirmarea de sine, motiv subsumând încrederea în sine, stima de sine și nevoia de prestigiu (de a fi acceptat și aprobat, de a primi un rang într-un grup anume).
Educația fizică militară și sportul oferă militarului posibilitatea de a se autodepăși și autoperfecționa, de a se autocunoaște mai bine și de a se realiza ca ființă umană. Subliniez faptul că motivele care stau la baza practicării activităților sportive sunt multiple și complexe, ele putându-se dezvolta variat, în funcție de context sau de personalitatea fiecărui militar.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Dragnea A., Antrenamentul sportiv (teorie și metodică), Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1996.

Epuran M. & Horghidan V., Psihologia educaţiei fizice, Editura ANEFS, Bucureşti, 1994.

Kronja T., Psychological debates about leadership in army, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1996.

Prelici V., Performanță sportivă, personalitate, selecție, Editura Facla, Timișoara, 1980.

Tkavc S., Motor abilities in relation to sport activity and some morphological characteristics, Master's thesis, Faculty of Sport, Ljubljana, 2004.

Tomori M., Mental benefits of physical activity, Lepota gibanja, no. 10(2), 2000.

Tucicov-Bogdan A., Psihologie generală și psihologie socială, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com