Imagine copertă

INFRASTRUCTURA – CONDIŢIE A DEZVOLTĂRII ECONOMICE. STUDIU DE CAZ: EVALUAREA INFRASTRUCTURII 2015-2016 ÎN UNIUNEA EUROPENĂ

Filofteia REPEZ, Eugen Valeriu POPA

Abstract


Între infrastructura unui stat (regiuni etc.) şi dezvoltarea sa economică există o relaţie biunivocă, în sensul că potențialul de dezvoltare este cu atât mai mare cu cât acel stat (regiune etc.) dispune de o infrastructură mai dezvoltată; lipsa unei infrastructuri adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia stagnează sau chiar înregistrează un regres. Alături de criteriile economice, de educație, flexibilitatea de pe piața locurilor de muncă şi afacerile inovatoare, infrastructura reprezintă un punct de referinţă pe care Forumul Economic Mondial îl utilizează pentru a evalua competitivitatea statelor. Pentru multe state, infrastructura a devenit un veritabil „călcâi al lui Ahile”. Pentru a sublinia această realitate, pe parcursul acestui articol vom evidenţia aspecte privind infrastructura desprinse din Raportul Competitivităţii Globale 2015-2016, cu deosebire acele aspecte care privesc infrastructura în Uniunea Europeană, pentru a sublinia necesitatea investiţiilor în infrastructură, pe care o considerăm o condiţie a dezvoltării economice şi a modernizării.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Strategia naţională pentru competitivitate 2014 - 2020, București, iunie 2014.

The Global Competitiveness Report 2015 - 2016, World Economic Forum, 2015.

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/4.%20Zimbabwe%20Report_Chapter%202.pdf

http://www.merriam-webster.com/dictionary/infrastructure

https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/foresight-26.pdf

https://www.fas.org/sgp/crs/row/IN10174.pdf

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf, World Economic Forum, 2015.

http://www.ase.md/files/documente/rapoarte/competitivitate2015-16.pdf

http://www.ziare.com/afaceri/investitii/sfatul-unui-economist-din-sua-pentru-autoritatile-romane-asta-e-piatra-de-temelie-aici-trebuie-sa-investiti-1387396

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6107_ro.htm

http://www.romania-actualitati.ro/investitii_record_in_infrastructura_de_transport_a_ue-78458#sthash.2MTIWAbd.dpuf

http://ccir.ro/2015/09/30/raportul-competitivitatii-globale-2015-2016-2/

http://www.euractiv.ro/economic/despre-competitivitate-si-rolul-ei-in-economie.-faza-pe-legislatie-3641

http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820063/37.pdf
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com