INFRASTRUCTURA – CONDIŢIE A DEZVOLTĂRII ECONOMICE. STUDIU DE CAZ: EVALUAREA INFRASTRUCTURII 2015-2016 ÎN UNIUNEA EUROPENĂ

Authors

  • Filofteia REPEZ Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
  • Eugen Valeriu POPA Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Între infrastructura unui stat (regiuni etc.) şi dezvoltarea sa economică există o relaţie biunivocă, în sensul că potențialul de dezvoltare este cu atât mai mare cu cât acel stat (regiune etc.) dispune de o infrastructură mai dezvoltată; lipsa unei infrastructuri adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia stagnează sau chiar înregistrează un regres. Alături de criteriile economice, de educație, flexibilitatea de pe piața locurilor de muncă şi afacerile inovatoare, infrastructura reprezintă un punct de referinţă pe care Forumul Economic Mondial îl utilizează pentru a evalua competitivitatea statelor. Pentru multe state, infrastructura a devenit un veritabil „călcâi al lui Ahile”. Pentru a sublinia această realitate, pe parcursul acestui articol vom evidenţia aspecte privind infrastructura desprinse din Raportul Competitivităţii Globale 2015-2016, cu deosebire acele aspecte care privesc infrastructura în Uniunea Europeană, pentru a sublinia necesitatea investiţiilor în infrastructură, pe care o considerăm o condiţie a dezvoltării economice şi a modernizării.

Author Biographies

Filofteia REPEZ, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

A absolvit Şcoala Militară de ofiţeri activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, promoţia 1989, Universitatea „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, promoţia 2001, Master în specializarea „Teoria şi exerciţiul funcţiei publice” la Universitatea „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Master în specializarea „Puterea Executivă şi Administraţia Publică” la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică, Facultatea de Comandă şi Stat Major, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, promoţia 2007. Studii doctorale în domeniul ştiinţe militare şi informaţii (2010) şi studii postdoctorale în informaţii şi securitate naţională (2015). Este colonel conferenţiar universitar (şef de comisie) în cadrul Departamentului operaţii multinaţionale, studii strategice şi de securitate – Facultatea de Securitate şi Apărare/Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”. A publicat, până în prezent, numeroase articole şi lucrări de specialitate, printre care: Aspecte politice ale securităţii României (2010), Aspecte privind securitatea în America Latină – studiu (2013), Infrastructura teritorială şi dezvoltarea durabilă (prim autor, 2015), Protecţia mediului – necesitate, reglementare şi implementare (2016).

Eugen Valeriu POPA, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Născut în Bucureşti la data de 14 decembrie 1967. Este absolvent a Universităţii Politehnice Bucureşti, promoţia 1993, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, specializarea inginer electronică şi telecomunicaţii, având lucrarea de disertaţie cu tema „Sistem automat de generare de agenţi inteligenţi în timp real pentru cartografierea reţelelor de tip internet”, absolvent al Universităţii Gifu, Softopia Japan Foundation, Japonia, promoţia 2005, cu specializarea în „Sisteme Informatice Guvernamentale”, absolvent al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Departamentul Operaţii Întrunite, Studii Strategice şi de Securitate – D.O.I.S.S.S. , Master în Securitate şi Apărare, promoţia 2014, având lucrarea de disertaţie cu titlul „Provocări la adresa securităţii României în contextul realităţilor internaţionale”, iar in prezent doctorand al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, specializarea Informaţii şi securitate naţională, având ca îndrumător pe gl. (r) prof. univ. dr. Theodor Frunzeti. Are gradul de locotenent-colonel în rezerva , în prezent fiind consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice şi în cadrul Senatului României. Este, de asemenea, membru în câteva prestigioase organizaţii non-guvernamentale cum ar fi : Asociaţia Română pentru Clubul de la Roma, Institutul Aspen Romania sau Strategikon unde îndeplineşte şi funcţia de vicepreşedinte. Specialist cu o vasta experienţă în securitatea sistemelor în securitatea sistemelor informaţionale, a publicat până în prezent numeroase articole şi lucrări printre care „Reţele Neuronale şi Sisteme Fuzzy pentru Business Intelligence” (2003)„Combaterea Cyber-Criminalităţii in Romania” (2014), „Conflicte Identitare ale Secolului XXI” (2014), „Infrastructura teritorială şi dezvoltarea durabilă” (2015).

References

Published

2016-07-01

Issue

Section

Articole