Imagine copertă

CONSIDERAŢII PRIVIND UNELE CONCEPTE LOGISTICE UTILIZATE ÎN DOMENIILE MILITAR ŞI CIVIL

Sorin PINZARIU, Lucian Valeriu SCIPANOV

Abstract


Chiar dacă originea termenului logistică aparţine mediului militar, sensurile acestuia diferă în cele două domenii reprezentative, civil şi militar. Diferenţe apar şi în modul de abordare a diferitelor culturi lingvistice sau organizaţii internaţionale privind sensurile date termenului. Pentru că nu am identificat o definiţie standard, universal-valabilă, considerăm că este oportun să prezentăm diferitele opinii legate de sensurile pe care le îmbracă termenul logistică, având în vedere că acesta stă la baza multor concepte specifice domeniului, aflate într-o continuă evoluţie adaptativă la nevoile de perfecţionare a acestuia atât în mediul civil, cât şi în cel militar.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Gantt Henry Laurence, Organizing for Work-1919, New York.

Cornescu Viorel, Mihăilescu Ioan, Sică Stanciu, Managementul organizaţiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2003.

Kendrick J., Creamer D., Measuring Company Productivity: A handbook with Case Studies. The National Industry Productivity Board, 1965.

Prof.univ.dr. Niculescu Ovidiu, prof.univ.dr. Verboncu Ion, Curs universitar: Fundamentele managementului organizaţional, Editura Universitară, București, 2008.

Scipanov Lucian Valeriu, Metode de eficientizare a procesului de analiză a opţiunilor de răspuns. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu Participare Internaţională, Strategii XXI, vol. 2, 13-14 noiembrie, Bucureşti, 2014.

Prof. univ.dr. Stanciu Sică, Managementul organizaţiei, 2011.

Taylor Frederick W., The Principles of Scientific Management, Harper & Brothers Publishers, 1911.

JCS PUB 1-02, The Military Dictionary.

Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, 2008, SMG/L1.

Ordinul MApN nr. 36/2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operaţiilor întrunite, Monitorul Oficial, partea I, nr. 353 din 07.05.2008.

https://books.google.ro

https://cscmp.org/

https://cscmp.org/supply-chain-management-definitions

http://documents.tips/documents/logistica-istoric-definitii-modalitati-de-abordare-definirea-fluxurilor-scm-procesul-logistic-functiile-de-baza.html

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro

http://www.economist.com/node/12060343.

http://www.logisticsworld.com/logistics.htm

http://lichistoiredijon.forumperso.com/t34-la-magistrature-a-athenes

http://www.monitoruljuridic.ro

www.businessdictionary.com/

www.dex.ro/logistica

www.dictionary.com

www.littre.org/

www.scritub.com/economie/comerţ/Logistica distribuţiei şi a mărfurilor

www.uuooi.org/english/ Economia şi logistica transportului maritim integrated-logistics.com/

conspecte.com/logistica/conceptul de logistică

lexicon.ft.com/Term?term=logistics-strategy
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com