CONSIDERAŢII PRIVIND UNELE CONCEPTE LOGISTICE UTILIZATE ÎN DOMENIILE MILITAR ŞI CIVIL

Authors

  • Sorin PINZARIU Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"
  • Lucian Valeriu SCIPANOV Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Chiar dacă originea termenului logistică aparţine mediului militar, sensurile acestuia diferă în cele două domenii reprezentative, civil şi militar. Diferenţe apar şi în modul de abordare a diferitelor culturi lingvistice sau organizaţii internaţionale privind sensurile date termenului. Pentru că nu am identificat o definiţie standard, universal-valabilă, considerăm că este oportun să prezentăm diferitele opinii legate de sensurile pe care le îmbracă termenul logistică, având în vedere că acesta stă la baza multor concepte specifice domeniului, aflate într-o continuă evoluţie adaptativă la nevoile de perfecţionare a acestuia atât în mediul civil, cât şi în cel militar.

Author Biography

Lucian Valeriu SCIPANOV, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Născut în 1973 în Tulcea, absolvent al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”, Constanţa, în 1997 şi al Facultăţii de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Bucureşti, în 2012. În prezent ocupă postul de instructor superior în Departamentul forţe navale din Facultatea de comandă şi stat major din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”. Principalele activităţi educaţionale desfăşurate în cadrul departamentului sunt legate de executarea atribuţiilor didactice specifice domeniului educaţional. Aceste atribuţii sunt materializate prin activităţi de predare şi participare la cursuri, planificare şi desfăşurare de exerciţii şi studii de stat major, elaborare cursuri, publicaţii, articole, alte activităţi specifice domeniului epistemologic al ştiinţei militare, caracteristice specialităţii Artă Militară Forţe Navale.

References

Gantt Henry Laurence, Organizing for Work-1919, New York.

Cornescu Viorel, Mihăilescu Ioan, Sică Stanciu, Managementul organizaţiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2003.

Kendrick J., Creamer D., Measuring Company Productivity: A handbook with Case Studies. The National Industry Productivity Board, 1965.

Prof.univ.dr. Niculescu Ovidiu, prof.univ.dr. Verboncu Ion, Curs universitar: Fundamentele managementului organizaţional, Editura Universitară, București, 2008.

Scipanov Lucian Valeriu, Metode de eficientizare a procesului de analiză a opţiunilor de răspuns. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu Participare Internaţională, Strategii XXI, vol. 2, 13-14 noiembrie, Bucureşti, 2014.

Prof. univ.dr. Stanciu Sică, Managementul organizaţiei, 2011.

Taylor Frederick W., The Principles of Scientific Management, Harper & Brothers Publishers, 1911.

JCS PUB 1-02, The Military Dictionary.

Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, 2008, SMG/L1.

Ordinul MApN nr. 36/2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operaţiilor întrunite, Monitorul Oficial, partea I, nr. 353 din 07.05.2008.

https://books.google.ro

https://cscmp.org/

https://cscmp.org/supply-chain-management-definitions

http://documents.tips/documents/logistica-istoric-definitii-modalitati-de-abordare-definirea-fluxurilor-scm-procesul-logistic-functiile-de-baza.html

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro

http://www.economist.com/node/12060343.

http://www.logisticsworld.com/logistics.htm

http://lichistoiredijon.forumperso.com/t34-la-magistrature-a-athenes

http://www.monitoruljuridic.ro

www.businessdictionary.com/

www.dex.ro/logistica

www.dictionary.com

www.littre.org/

www.scritub.com/economie/comerţ/Logistica distribuţiei şi a mărfurilor

www.uuooi.org/english/ Economia şi logistica transportului maritim integrated-logistics.com/

conspecte.com/logistica/conceptul de logistică

lexicon.ft.com/Term?term=logistics-strategy

Published

2016-07-01

Issue

Section

Articole