Imagine copertă

ABORDĂRI ALE FUNCŢIILOR MANAGEMENTULUI ACTIVITĂŢII DE EVALUARE OPERAŢIONALĂ CREVAL

Jan-Florin GANEA

Abstract


Evaluarea operaţională CREVAL este un concept nou introdus de către NATO pentru evaluarea forţelor terestre ale statelor alianţei. Conceptul, care stabileşte un standard unic de criterii, este în curs de asimilare la nivelul structurilor militare aliate. În materialul de faţă îmi propun abordarea funcţiilor managementului acestui nou sistem, pe baza experienţei dobândite în cadrul structurii de comandă a NATO.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Ford Ken; Zaloga Steven J. Overlord: The D-Day Landings, Osprey Publishing House, New York, 2010.

Minculete Gheorghe, Management logistic, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003.

Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ioan, Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Universitară, Bucureşti, 2008.

Russu Corneliu, Management, Editura Expert, Bucureşti, 1996.

Tamelander Michael; Zetterling Niklas, Determining the Decisive Moments: The Invasion of Normandy, Norstedts Press, Stockholm, 2009.

Tomescu Cătălin, Consideraţii privind instruirea Forţelor Terestre în contextul participării acestora la gestionarea conflictelor militare la nivel naţional şi global, teză de doctorat, UNAp

„Carol I”, Bucureşti.

AAP-06, NATO Glossary of Terms, NATO Standardization Agency 2009.

Allied Command Operations Forces Standards, Volume VII, edition 2009.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com