ABORDĂRI ALE FUNCŢIILOR MANAGEMENTULUI ACTIVITĂŢII DE EVALUARE OPERAŢIONALĂ CREVAL

Authors

  • Jan-Florin GANEA Centrul de Instruire pentru Tancuri si Auto, Pitesti

Abstract

Evaluarea operaţională CREVAL este un concept nou introdus de către NATO pentru evaluarea forţelor terestre ale statelor alianţei. Conceptul, care stabileşte un standard unic de criterii, este în curs de asimilare la nivelul structurilor militare aliate. În materialul de faţă îmi propun abordarea funcţiilor managementului acestui nou sistem, pe baza experienţei dobândite în cadrul structurii de comandă a NATO.

Author Biography

Jan-Florin GANEA, Centrul de Instruire pentru Tancuri si Auto, Pitesti

...citeva date personale...

References

Ford Ken; Zaloga Steven J. Overlord: The D-Day Landings, Osprey Publishing House, New York, 2010.

Minculete Gheorghe, Management logistic, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003.

Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ioan, Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Universitară, Bucureşti, 2008.

Russu Corneliu, Management, Editura Expert, Bucureşti, 1996.

Tamelander Michael; Zetterling Niklas, Determining the Decisive Moments: The Invasion of Normandy, Norstedts Press, Stockholm, 2009.

Tomescu Cătălin, Consideraţii privind instruirea Forţelor Terestre în contextul participării acestora la gestionarea conflictelor militare la nivel naţional şi global, teză de doctorat, UNAp

„Carol I”, Bucureşti.

AAP-06, NATO Glossary of Terms, NATO Standardization Agency 2009.

Allied Command Operations Forces Standards, Volume VII, edition 2009.

Published

2014-10-15

Issue

Section

Articole