Imagine copertă

MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN SPAȚIUL CIBERNETIC CU APLICAȚII ÎN DOMENIUL MILITAR

Cătălin-Iulian BALOG

Abstract


Dezvoltarea tehnologică recentă a societății civile și globalizarea infrastructurilor de comunicații au generat schimbări profunde în toate sistemele de securitate. Statele informatizate sunt direct amenințate de atacurile cibernetice care au ca scop perturbarea activităților guvernamentale prin distrugerea sau alterarea resurselor de informații și a infrastructurii critice, sau chiar prin alterarea imaginii publice și inducerea unui sentiment de insecuritate și de neîncredere în capacitatea de apărare a unui stat.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Academia Română, DEX – Dicționarul explicativ al limbii române (ediție revăzută și adăugită), Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2012.

Institute For The Advanced Study Of Information Warfare, http://www.psycom.net/iwar.1.html, accesat la 07.03.2016.

ISO/IEC, Guide 73:2002.

NIST, Special Publication 800-30: Risk Management Guide for Information Technology Systems, July 2002.

Boaru G., Iorga B., Atacul cibernetic − o amenințare hibridă într-un război hibrid, București, 2015, The 11th International Scientific Conference „Strategii XXI”, Volumul 3, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București, 2015.

Clarke R.A., Cyber War, Harper Collins, 2010.

Kuehl D.T., From Cyberspace to Cyberpower: Defining the Problem, Information Resources Management College, National Defense University.

Lynn W.J., Defending a new domain: The Pentagon's Cyberstrategy, în Cyberwar Resources Guide, Item #121, http://www.projectcyw-d.org/resources/items/show/121, accesat la 07.03.2016.

Maxwell C., Cyberspace: America’s New Battleground, SANS Institute InfoSec Reading Room, https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/warfare/cyberspace-americas-battleground-35612, accesat la data de 07.01.2016.

Văduva G., Războiul bazat pe rețea în fizionomia noilor conflicte militare, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2005.

Wilsher R.G., Kurth H., Security Assurance in Information Systems, în S.K. Katsikas, D. Gritzalis, Information Systems Security: Facing the information society of the 21st century, Chapman and Hall, 1996.

http://www.ingepo.ro/download-materiale/110/SuplimentBuletin27Ro.pdf, accesat la 07.01.2016.

http://www.nato.int/docu/speech/2008/s080208c.html, Press Conference, VILNIUS Estonia, 2008, accesat la 07.01.2016.

http://www.registan.net/wp-content/uploads/2009/08/USCCU-Georgia-Cyber-Campaign-Overview.pdf, accesat la 07.01.2016.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com