DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A SECURITĂŢII INTERNAȚIONALE

Authors

  • Cristian RUSU Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Perioada ultimelor decenii este caracterizată de o serie de evoluții care, în general, depășesc tiparele cunoscute anterior atât în concepție, cât și în practica economico-socială. Toate teoriile, indiferent de orientare, curent sau școală, estimează că prezentul, dar mai ales viitorul imediat se înscriu într-o evoluție către un nou tip de civilizație, unde se manifestă tot mai pregnant procesele globale care își pun amprenta asupra existenței și dezvoltării tuturor statelor. Între aceste opinii, se remarcă, în mod deosebit, ideea referitoare la diversificarea interdependențelor economice dintre țările datorate descoperirilor științifice din domeniile microelectronicii, calculatoarelor, serviciilor de telecomunicații și completarea acestor interdependențe cu noi sectoare de activitate care vor produce schimbări profunde în societate, în general, și în economie, în particular. Totodată, viitorul va fi supus influenței și altor procese în curs de materializare, respectiv integrarea economică, socială și politică la nivel zonal și global, precum și mondializarea vieții economice.

Author Biography

Cristian RUSU, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Data naşterii: 24.07.1977 Locul naşterii: Focşani, judeţ Vrancea Studii: - Liceul Militar ,,Dimitrie Cantemir” – Breaza: 1991 -1995 - Academia Trupelor de Uscat ,, Nicolae Bălcescu” – Sibiu: 1995-1999 - Universitatea Naţională de Apărare ,,CAROL I”/Facultatea de Comanda şi Stat Major Master Conducere Interarme Forţe Terestre: 2012-2014 Ocupaţia actuală: ofiţer MApN Locul de muncă: UM 02470 Buzău

References

Baumol J. William, Litan E. Robert, Schramm J. Carl, Capitalismul bun, capitalismul rău și economia dezvoltării și a prosperității, Editura Polirom, Iași, 2009.

Buzan Barry, Little Richard, Sistemele internaționale în istoria omenirii. Reconfigurarea studiului relațiilor internaționale, Editura Polirom, Iași, 2009.

Năstase I. Gabriel, Implicațiile cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării în sistemul de securitate, Editura AGIR, București, 2012.

Canton James, Provocările viitorului. Principalele tendințe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 10, 20 de ani, Editura Polirom, Iași, 2010.

Frunzeti Teodor, Globalizarea securităţii, Editura Militară, Bucureşti, 2006.

Stiglitz E. Joseph, Mecanismele globalizării, Editura Polirom, Iași, 2008.

Tudose Mihai, Securitatea economică în era transformărilor globale, Editura RAO, Bucureşti, 2013.

Stănescu Vasile, Știința globalizării, Editura All Beck, București, 2005.

Văduva Gheorghe, Războiul asimetric şi noua fizionomie a conflictualităţii armate, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2007.

www.europa.eu.

www.consilium.europa.eu.

www.worldeconomics.com

www.economist.com

www.iem.ro

www.worldscientific.com

Published

2016-07-01

Issue

Section

Articole