Imagine copertă

DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A SECURITĂŢII INTERNAȚIONALE

Cristian RUSU

Abstract


Perioada ultimelor decenii este caracterizată de o serie de evoluții care, în general, depășesc tiparele cunoscute anterior atât în concepție, cât și în practica economico-socială. Toate teoriile, indiferent de orientare, curent sau școală, estimează că prezentul, dar mai ales viitorul imediat se înscriu într-o evoluție către un nou tip de civilizație, unde se manifestă tot mai pregnant procesele globale care își pun amprenta asupra existenței și dezvoltării tuturor statelor.
Între aceste opinii, se remarcă, în mod deosebit, ideea referitoare la diversificarea interdependențelor economice dintre țările datorate descoperirilor științifice din domeniile microelectronicii, calculatoarelor, serviciilor de telecomunicații și completarea acestor interdependențe cu noi sectoare de activitate care vor produce schimbări profunde în societate, în general, și în economie, în particular. Totodată, viitorul va fi supus influenței și altor procese în curs de materializare, respectiv integrarea economică, socială și politică la nivel zonal și global, precum și mondializarea vieții economice.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Baumol J. William, Litan E. Robert, Schramm J. Carl, Capitalismul bun, capitalismul rău și economia dezvoltării și a prosperității, Editura Polirom, Iași, 2009.

Buzan Barry, Little Richard, Sistemele internaționale în istoria omenirii. Reconfigurarea studiului relațiilor internaționale, Editura Polirom, Iași, 2009.

Năstase I. Gabriel, Implicațiile cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării în sistemul de securitate, Editura AGIR, București, 2012.

Canton James, Provocările viitorului. Principalele tendințe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 10, 20 de ani, Editura Polirom, Iași, 2010.

Frunzeti Teodor, Globalizarea securităţii, Editura Militară, Bucureşti, 2006.

Stiglitz E. Joseph, Mecanismele globalizării, Editura Polirom, Iași, 2008.

Tudose Mihai, Securitatea economică în era transformărilor globale, Editura RAO, Bucureşti, 2013.

Stănescu Vasile, Știința globalizării, Editura All Beck, București, 2005.

Văduva Gheorghe, Războiul asimetric şi noua fizionomie a conflictualităţii armate, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2007.

www.europa.eu.

www.consilium.europa.eu.

www.worldeconomics.com

www.economist.com

www.iem.ro

www.worldscientific.com
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com