Imagine copertă

DE LA REASIGURARE LA DESCURAJARE. ADAPATARE SAU SCHIMBARE DE PARADIGMĂ?

Cezar CUCOŞ

Abstract


Acţiunile militare întreprinse în ultimii ani de Federaţia Rusă, mai întâi în Georgia şi apoi în Ucraina, dublate de o retorică belicoasă la adresa NATO şi a SUA, întăresc convingerea că acestea reprezintă o provocare, o ameninţare reală, venită către estul spaţiului aliat. Deşi nu poate fi vorba despre o confruntare tipică unui război rece sau, cu atât mai puţin, unui conflict militar major clasic, actualele investiţii în forţele armate, exerciţiile şi manevrele militare, poziţionarea şi suplimentarea forţelor de o parte şi de cealaltă a flancului estic al NATO, pe fondul ofensivelor declarative, confirmă faptul că ne îndreptăm mai mult spre o atitudine de descurajare a potenţialului adversar decât spre o abordare defensivă espectativă, specifică „apărării pe poziţii”.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Colin S. Gray, Războiul, pacea și relațiile internaționale – O introducere în istoria strategică, Editura Polirom, București, 2010;

Dominique Venner, Istorie şi tradiţie la europeni, Editura Lider, Bucureşti, 2006;

Laurenţiu Constantiniu, Uniunea Sovietică între obsesia securităţii şi insecurităţii, Editura Corint, Bucureşti, 2010;

Radu Tudor, Analize şi comentarii politice, militare şi de securitate, Editura Nemira, Bucureşti, 2013;

Eurostat Statistics Explained, pe http://ec.europa.eu;

IHS Jane’s Defence Weekly, colecția din anii 2014-2016;

Stars and Stripes, colecţia 2016;

www.act.nato.int;

www.sipri.org.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com