Imagine copertă

COMPETENŢA CULTURALĂ ŞI LINGVISTICĂ ÎN COMUNICAREA PUBLICĂ

Speranza TOMESCU

Abstract


Articolul de mai jos analizează relaţia dintre comunicarea publică, pe de o parte, şi competenţa culturală şi respectiv lingvistică, pe de altă parte. Se pleacă de la premisa că o societate conştientă de valorile ei culturale, dar totodată capabilă să comunice în diverse limbi altor societăţi care sunt aceste valori şi de ce sunt ele importante în lume este o societate care are un viitor naţional şi internaţional cert. Lucrarea de faţă este totodată şi un îndemn la afirmarea identităţii culturale româneşti în toate aspectele ei atât în ţară, cât, mai ales, în afara graniţelor ei.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Baba Cătălin, Comunicare publică, Cluj-Napoca, 2013.

Chiciudean Ion, Ţoneş Valeriu, Gestionarea crizelor de imagine, comunicare.ro, Bucureşti, 2000.

Costea Miriam, Stănescu Dan, Manual de comunicare şi relaţii publice, Bucureşti, 2006.

Georgiu Grigore, Filosofia culturii: Cultură şi comunicare, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2004.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com