EXIGENŢE METODOLOGICE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ A PROCESULUI DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A OFIŢERILOR SPECIALIȘTI ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ MILITARĂ

Authors

  • Alin PELMUŞ Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Proiectarea curriculară a procesului de formare inițială și continuă a ofițerilor de educație fizică militară este eficientă în măsura în care aceasta acoperă evoluţia în carieră a acestora, asigură specializarea pe funcţiile pe care le vor exercita şi/sau misiunile încredințate şi oferă posibilităţi de diferenţiere în funcţie de potenţe şi necesităţi sociale.

Author Biography

Alin PELMUŞ, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

A terminat studiile liceale la Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" în anul 1992 şi este absolvent al Facultăţii militare de educaţie fizică/Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, promoţia 1996. Şi-a aprofundat studiile în domeniul managementului activităţilor de educaţie fizică şi sport în anul 2003. Ulterior a obţinut titlul de master în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii, specializarea Securitate naţională şi comunicare publică la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I". Pe parcursul carierei a urmat o serie de programe de studii postuniversitare şi de specializare organizate de instituţiile militare de învăţământ. În perioada 2005-2015 a activat în domeniul managementului educaţional în cadrul Secţiei învăţământ/Statul Major al Forţelor Terestre, iar, la începutul anului universitar 2015-2016, a optat pentru a îmbrăţişa cariera didactică.

References

Bălan Neculai, Reforma învăţământului militar. Premise, condiţionări şi consecinţe, în Buletinul învăţământului militar, anul I, nr. 1, Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia Învăţământului Militar, Bucureşti, 1994.

Cristea S., Dicţionar de pedagogie, Editura Litera – Litera International, București-Chișinău, 2000.

Cristea S., Finalităţile educaţiei – un model managerial, în Revista de Pedagogie, nr. 8, 1994.

Iacob D., Competenţă şi schimbare. O perspectivă politico-militară şi educaţională, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1996.

Oprean Constantin, Kifor Claudiu Vasile, Managementul calităţii, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002.

Published

2016-03-31

Issue

Section

Articole