ARE ARMATA ROMÂNĂ NEVOIE DE LOGISTICIENI LA BAZA CARIEREI MILITARE?

Authors

  • Dragoş Alexandru NECULA Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Sub acoperirea termenului de logistică se găsește un spectru larg de activităţi. Dezvoltarea tehnologiilor informaţiei a adus cu sine o schimbare de paradigmă în managementul logisticii, fapt care a determinat nevoia stringentă de adaptare într-o primă etapă şi, ulterior, de preformare pe acest segment de activitate pentru a răspunde noilor cerinţe. În zona civilă, acest sector s-a dezvoltat devenind un sector de activitate de sinestătător. Structura militară a trebuit să se adapteze acestui fenomen fiind pusă în faţa fenomenului de externalizare care s-a datorat, în principal, complexităţii crescute a acestui sector. Logistica a devenit un nou domeniu economic, ce înglobează transportul, depozitarea, manipularea, gestiunea imobiliară, serviciile informatice etc. În acest sens, o abordare unitară în învăţământul militar superior de logistică este imperios necesară, astfel ca viitorul specialist de logistică la baza carierei să aibă cunoştinţele academice necesare privind aprovizionarea, mişcarea şi transportul, mentenanţa, sprijinul medical, infrastructura, serviciile de campanie, contractarea, Sprijinul Naţiunii Gazdă, domeniile conexe. Conştientizarea faptului că logistica de consum ar trebui să aibă un singur punct de plecare universitar poate asigura o viziune comună în pregătirea şi în formarea iniţială a ofiţerilor de logistică ce vor trebui să fie în măsură să răspundă cerinţei de realizare a sprijinului logistic necesar Armatei Române a anului 2027. Rămânerea la vechile paradigme nu va face decât să priveze forţele luptătoare de specialişti capabili.

Author Biography

Dragoş Alexandru NECULA, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Lt.col. Necula Dragoş Alexandru a absolvit în anul 1995 Institutul militar de tancuri „Mihai Viteazul” din Piteşti şi în 2014 Masterul de comandă în specializarea Management logistic din cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major / Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” În prezent este instructor avansat în Departamentul logistică finanţe şi contabilitate din cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major / Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi doctorand.

References

Legea educaţiei naţionale nr. 1, din 5 ianuarie 2011.

Legea privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării nr. 346/2006.

M. 36 din 17.04.2008 (MO 353/07.05.2008), Ordin pentru aprobarea regulamentului logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008.

F.T./L - 1, Manualul sprijinului logistic al forţelor terestre în operaţii conduse de NATO, Bucureşti, 2012.

AAP-6, Glosar NATO cu Termeni şi Definiţii.

http://educer.eu/documente/PACTUL%20NATIONAL%20PENTRU%20EDUCATIE03%2002%202008.pdf

https://dexonline.ro/lexem/logistic%C4%83/99329

Published

2016-03-31

Issue

Section

Articole