Imagine copertă

DIMENSIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ A SECURITĂŢII INTERNAȚIONALE

Cristian RUSU

Abstract


Importanța și necesitatea științei și tehnicii moderne în asigurarea securității internaționale este unanim recunoscută, iar viitorul lumii depinde de ritmul de evoluție al acestora și creșterea, în număr și în complexitate, a problemelor pe care omenirea trebuie să le rezolve folosindu-se de produsele lor actuale și de persepevtivă.
Dezvoltarea științei și tehnicii din ultimii ani scoate în evidență rolul determinant pe care îl au în procesul globalizării, în toate dimensiunile activității sociale sau umane și are scopul de a facilita accesul la noile realizări în acest domeniu de activitate, pentru a contribui eficient la rezolvarea situațiilor de interes comun privind nivelul de siguranță individuală sau colectivă, ținând seama de formele de cooperare existente sau preconizate.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Buzan Barry, Little Richard, Sistemele internaționale în istoria omenirii. Reconfigurarea studiului relațiilor internaționale, Editura Polirom, Iași, 2009.

Cotoi Cătălin, Introducere în antropologia politică, Editura Polirom, Iași, 2009.

Mărginean Ioan, Politica socială, Editura Expert, București, 2005.

Năstase I. Gabriel, Implicațiile cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării în sistemul de securitate, Editura AGIR, București, 2012.

Sava Ionel-Nicu, Studii de securitate, Editura Centrul Român pentru Studii Regionale, Bucureşti, 2005.

Șerban Adela, Securitatea societală, Editura Valahia, București, 2008.

Spangerburg Ray, Moser Diane, Istoria științei, Editura Lider, București, 2005.

Simileanu Vasile, Geopolitica, Bucureşti, Editura Top Forum, 2010.

Stănescu Vasile, Știința globalizării, Editura All Beck, București, 2005.

Ungureanu Radu-Sebastian, Securitate, suveranitate și instituții internaționale, Editura Polirom, Iași, 2010.

www.nato.int.

www.europa.eu.int.

www.osce.org

www. mae.ro
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com