CONTROLUL CIVIL DEMOCRATIC AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN TEATRUL DE OPERAȚII MULTINAȚIONALE

Authors

  • Constantin Florin MITULEȚU-BUICĂ Consilier Parlamentar la Parlamentul României – Camera Deputaţilor

Abstract

În cazul forţelor armate participante la operaţii de menţinere a păcii, misiuni autorizate de către Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, controlul este exercitat, la nivel internaţional, de către Organizaţia Naţiunilor Unite. Statele contributoare cu forţe armate îşi păstrează controlul pe probleme disciplinare şi dreptul de a-şi retrage militarii în orice moment. La nivel regional, instituţiile interparlamentare din cadrul sau legate de organizaţiile internaţionale, care se ocupă de probleme internaţionale de securitate şi de apărare, au o putere limitată de control. Adunarea Parlamentară a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord apare mai mult ca o legătură între parlamente şi Alianţă decât ca un organ de control al deciziilor luate de către organismul de luare a deciziilor în cadrul NATO.

References

Legea 121 din 15 .06 2011, privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial 242 din 2011, București.

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală.

Dragoman Ion, Militaru C., Panduru C., Relaţii internaţionale actuale, Editura Intergraf, Reşiţa, 2004.

Frunzeti T., Securitatea naţională şi războiul modern, Editura Militară, Bucureşti, 1999.

Gâlea Ion, Aplicarea normelor dreptului internaţional umanitar în cazul operațiunilor antiteroriste, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013.

Haine Jean-Yves, NATO şi construirea păcii, Revista NATO, 2005.

Gl.lt.prof.univ.dr. Ilie Marin, Despre operaţiile militare internaţionale, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2002.

Iordache Constantin, Drept Operaţional, Editura UNAp, Bucureşti, 2003.

Kaldor Mary, Securitatea umană, Editura C.A. Publishing, Cluj-Napoca, 2010.

Văduva Gheorghe, Războiul asimetric şi noua filosofie a conflictualităţii armate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Published

2016-03-31

Issue

Section

Articole