Imagine copertă

CONSIDERAŢII PRIVIND PARTICULARITĂŢILE SPRIJINULUI LOGISTIC AL REGENERĂRII FORŢELOR DUPĂ PARTICIPAREA LA OPERAŢII ÎNTRUNITE MULTINAŢIONALE

Florin RADUSLAV

Abstract


Sprijinul logistic al regenerării structurilor de forţe ale Armatei României după participarea la operaţii întrunite multinaţionale constă în stabilirea necesarului de resurse materiale şi financiare, identificarea şi alocarea resurselor financiare, completarea cu resurse materiale, aprovizionarea cu tehnică de luptă şi materiale, efectuarea de achiziții de bunuri şi prestări de servicii, completarea consumurilor şi a pierderilor, organizarea şi executarea mentenanţei la tehnica şi echipamentele militare, asigurarea cazării şi hrănirii efectivelor, asigurarea asistenţei medicale, sanitar-veterinare, transporturilor şi a căilor de comunicaţii.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Legea 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara statului român.

Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, Bucureşti, 2015.

SMG/L-1, Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008.

L-2, Manualul conducerii sprijinului logistic în operaţiile întrunite.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com