CONSIDERAŢII PRIVIND PARTICULARITĂŢILE SPRIJINULUI LOGISTIC AL REGENERĂRII FORŢELOR DUPĂ PARTICIPAREA LA OPERAŢII ÎNTRUNITE MULTINAŢIONALE

Authors

  • Florin RADUSLAV Comandamentul Logistic Întrunit

Abstract

Sprijinul logistic al regenerării structurilor de forţe ale Armatei României după participarea la operaţii întrunite multinaţionale constă în stabilirea necesarului de resurse materiale şi financiare, identificarea şi alocarea resurselor financiare, completarea cu resurse materiale, aprovizionarea cu tehnică de luptă şi materiale, efectuarea de achiziții de bunuri şi prestări de servicii, completarea consumurilor şi a pierderilor, organizarea şi executarea mentenanţei la tehnica şi echipamentele militare, asigurarea cazării şi hrănirii efectivelor, asigurarea asistenţei medicale, sanitar-veterinare, transporturilor şi a căilor de comunicaţii.

Author Biography

Florin RADUSLAV, Comandamentul Logistic Întrunit

Florin Stanciu RADUSLAV, născut la data de 26.11.1974, în comuna Dolhasca , judeţul Suceava, de profesie cadru militar, specialitatea intendenţă, în prezent angajat în cadrul Comandamentului logistic întrunit. Între anii 1994 – 1996 a urmat cursurile Institutul Militar de Intendenţă şi Finanţe „Gheorghe Lazăr”, Sibiu. Între anii 1997 – 2001 a urmat cursurile Universităţii „Spiru Haret”, Facultatea de Management, Braşov anul 2007, absolvită cu Diplomă de licenţă specializarea „Managementul Firmei”. Între anii 2005 – 2007 a urmat cursul post-universitar de „ Comunicare managerială industrială şi social-politică management de proiecte de investiţii” în cadrul Universiatăţii POLITEHNICA din Bucureşti, iar din anul 2015 este doctorand în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, domeniul „Ştiinţe militare”.

References

Legea 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara statului român.

Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, Bucureşti, 2015.

SMG/L-1, Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008.

L-2, Manualul conducerii sprijinului logistic în operaţiile întrunite.

Published

2016-03-31

Issue

Section

Articole