PERCEPŢIA ŞI RESPONSABILITATEA FAŢĂ DE RISC ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ

Authors

  • Marian Ştefan ZAHARIA Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Organizaţia militară este un tip de organizaţie aparte în orice sistem, datorită, în primul rând, misiunii care exprimă raţiunea de a fi. Terminarea Războiului Rece a adus o serie de schimbări şi în această organizaţie, cum ar fi trecerea la armata de profesionişti, cu scopul îmbunătăţirii capacităţii acestei organizaţii de îndeplinire a misiunii, de întărire a disciplinei membrilor săi şi de asumare a responsabilităţilor pentru acţiunile întreprinse. Schimbările din organizaţia militară, precum profesionalizarea, dar şi îndeplinirea obiectivelor au fost şi sunt însoţite de asumarea unor riscuri. Percepţia şi responsabilitatea faţă de risc în organizaţia militară este un aspect pe care managerii nu trebuie să-l neglijeze. La fel şi percepţia pe care societatea o are faţă de această organizaţie.

References

Ciurea A.V., V. Ciubotaru Gh., Avram E., Management modern în organizaţiile sănătăţii – perspective în serviciile de neurochirurgie, Editura Medicală, Bucureşti, 2009.

Duţu Petre, Băhnăreanu Cristian, Dinamica misiunilor Armatei României, Editura Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti, 2004.

Duţu Petre, Moştoflei Constantin, Sarchinschi Alexandra, Profesionalizarea Armatei României în condiţiile integrării în NATO, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2003.

Hamel Gary, Breen Bill, Viitorul managementului. Noul ghid pentru managerii secolului XXI, Editura Publica, Bucureşti, 2010.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“

Septembrie, 2014 153

Manci Ioan, Aspecte europene şi nordatlantice în managementul resurselor umane ale apărării, Editura C.A. Publishing, Cluj-Napoca, 2011.

Moss Kanter Rosabeth, Frontierele managementului, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006.

Pânişoară Georgeta, Integrarea în organizaţii: paşi spre un management de succes, Editura Polirom, Iaşi, 2006.

Zulean Marian, Diferenţe culturale dintre armată şi societatea românească, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005.

Revista Univers Strategic nr.4 din 2010

http://www.trust.democracycenter.ro/linked/rtsa-30-2012-5hosu__deac__mosoreanu.pdf;

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7402075-studiu-gfk-romanii-incredere-armata-biserica-publicitate.htm;

http://www.ziare.com/articole/incredere+biserica+armata;

http://www.moldova.org/sondaj-moldovenii-au-cea-mai-mare-incredere-biserica-presa-si-armata/;

http://www.kpbs.org/news/2011/jun/23/us-military-most-trusted-all-american-institutions/;

http://doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/Rezumat_lb.rom-dumitrascu.pdf;

http://www.google.ro/books?hl=ro&lr=&id=MOBdwHpRvC0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=perception+risk+in+military+actions&ots=wPzD0z9fC_&sig=MBHrKDGkQbd72iwui1Unw24Y_Jo&redir_esc=y#v=onepage&q=perception%20risk%20in%20military%20actions&f=false;

http://www.armyacademy.ro/biblioteca/anuare/2003/ABORDARI3.pdf umane ale apărării, Editura C.A.Publishing, Cluj-Napoca, 2011;

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente_Suport/Studii/6_Studii_PODCA/1_Reguli_generale_Identificarea_riscurilor.pdf;

http://www.jstor.org/discover/10.2307/20025337?uid=3738920&uid=2&uid=4&sid=21104299349057;

http://www.apdpmoldova.ro/wp-content/uploads/2010/09/Impactul-diferitelor-culturi-asupra-perceperii-riscului.pdf.

Published

2014-10-15

Issue

Section

Articole