INDUSTRIA DE APĂRARE A ROMÂNIEI. ACTUALITATE ŞI ORIENTĂRI DE PERSPECTIVĂ

Ion-Bebe DIACONU

Abstract


Industria de apărare, componentă a industriei naţionale, evident la o scară mai redusă din punctul de vedere al necesităţii, deţine un rol important în susţinerea procesului de construcţie şi de dezvoltare a capabilităţilor de apărare.
Printr-un proces de restructurare, în care statul român este principalul finanţator şi beneficiar al unei producţii competitive de produse pe piaţa internă şi internaţională, industria de apărare a României este în măsură să reziste vulnerabilităţilor politicii statului de drept respectiv principiilor economiei de piaţă.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei și a teritoriului pentru apărare, actualizată cu Legea nr. 329 din 05.11.2009.

Legea apărării naționale a Romaniei nr. 45 din 1 iulie 1994.

Constituţia României, republicată publicată în „Monitorul Oficial” nr. 767 din 31 octombrie 2003.

Legea nr. 473 din 4 noiembrie 2004 privind planificarea apărării.

Legea nr. 95/1998 privind stimularea cercetării, dezvoltării şi inovării.

Legea nr. 203/27.07.2015 privind planificarea apărării.

Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.

Strategia de apărare naţională, București, 2008.

Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, București, 2015.

Strategia de transformare a Armatei României, București, 2007.

Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, București.

Strategia Europa 2020 şi stadiul implementării în România, Institutul European din România, Bucureşti, 2014.

Manualul NATO, Office of Informaţion and Press NATO, 1110 Brussels-Belgium.

Tratatul de la Varşovia, numit în mod oficial „Tratatul de prietenie, cooperare şi asistenţă mutuală”, a fost semnat la Varșovia pe 14 mai 1955, de către ţări din Europa Răsăriteană şi din Blocul Răsăritean, ca replică la alianţa militară NATO, dizolvat la Praga, pe 1 iulie1991.

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene din 1 decembrie 2009.

Bard A., Soderqvist J., Netocraţia, Editura Publica, Bucureşti, 2009.

Col.(r) Creangă Stoileşti, Florea Gheorghe, Istoria Apărării Civile, Editura Porto Franco, 1993.

Frunzeti T., Mureşan M., Văduva Gh., Război şi haos, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009.

Held D., Mc. Grew A., Goldblatt D., Perraton J., Transformări globale. Politică, economie şi cultură, Editura Polirom, Iaşi, 2004.

Mintzberg H., Ascensiunea şi declinul planificării strategice, Editura Publica, Bucureşti, 2008.

Niţu I., Analiza de intelligence – o abordare din perspectiva schimbării, Editura RAO, Bucureşti, 2012.

Palade T.B., Profeţii relativismului moral, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2009.

Toynbee J., Studiu asupra istoriei, sinteză a vol. I-IV de D.C. Sommervell, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.

Văduva Gh., Mureşan M., Viitorul războiului, războiul viitorului, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2004.

Văduva Gh., Război şi cunoaştere, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”,Bucureşti, 2005.

Gândirea Militară Românească, colecţia din anii 2007-2015.

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, colecţia din anii 2006-2015.

Revista Forţelor Terestre, colecţia din anii 2007-2015.

Revista Impact Strategic, colecţia din anii 2007-2015.

Revista NATO Review din anii 2007-2015.

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, ediţia a II-a, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998.

Enciclopedia Blackwell a gândirii politice, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006.

Enciclopedie politică şi militară – Lumea 2011, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2011.

Enciclopedie politică şi militară – Lumea 2013, Editura Rao, Bucureşti, 2013.

www.Presidency.ro/static/ordine/SNAp/Strategia Naţională de Apărare pentru o Românie care garantează securitatea şi prosperitatea generaţiilor viitoare;

http://monitormapn.blogspot.ro/p/evolutia-industriei-de-aparare.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com