MULTIDIMENSIONALITATEA ACŢIUNILOR FORŢELOR TERESTRE DIN PERSPECTIVA SISTEMELOR DE RIPOSTĂ ANTIAERIANĂ

Authors

  • Daniel ROMAN Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Abstract

Diversificarea aplicaţiilor din sfera tehnologiilor de vârf în mediul militar au transformat profund fizionomia unui ipotetic inamic la adresa forţelor terestre. Prin aceasta, se impune o regândire a modalităţilor de identificare şi de soluţionare a problemelor legate de siguranţa şi securitatea acţiunilor forţelor proprii într-un spectru mult mai larg faţă de cel clasic cunoscut. Pentru aceasta, propun spre analiză şi cercetare spaţiul aerian din responsabilitatea forţelor terestre într-o abordare dinamică de tip sistemic, prin care să se evidenţieze rolul elementelor componente ale complexelor de ripostă antiaeriană. În acest context, o analiză de tip sistemic ar pune în relaţie nu numai administrarea acestora pe baza unor algoritmi şi procese predictibile, ci ar putea să ne ajute în reproiectarea acţiunilor de luptă cu inamicul aerian.

Author Biography

Daniel ROMAN, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Roman Daniel s-a născut la data 27 martie 1974, în oraşul Oneşti. După absolvirea Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza în anul 1992, s-a înscris la Institutul Militar de Invăţământ Superior Artilerie si Rachete Antiaeriene „General Bungescu” din Braşov, ale cărei cursuri le-a absolvit în anul 1996. A absolvit ulterior, în anul 2011, cursurile de master ale Facultăţii de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, specializarea Conducere interarme forţe terestre. Din anul 2012 este licenţiat în Ştiinţe Economice – Administrarea afacerilor şi doctorand în Ştiinţe Militare având tema de cercetare „Modele conceptuale avansate de lucru colaborativ destinate creşterii interoperabilităţii sistemelor de ripostă antiaeriană”. După absolvirea Institutului Militar de Invăţământ Superior Artilerie si Rachete Antiaeriene „General Bungescu” a îndeplinit succesiv funcţii de comandă, respectiv comandant de pluton lansare rachete antiaeriene, comandant de baterie artilerie şi rachete antiaeriene, a participat la cursuri de pregătire în ţară şi străinătate, ulterior ocupând diverse funcţii în unităţi de învăţământ nonuniversitare, Şcoala de Aplicaţie Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” din Sibiu. Începând din anul 2014 este cadru didactic (instructor superior) la Facultatea de comandă şi stat major din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti. Este căsătorit şi are doi copii.

References

Aminov Said, Almaz-Antey 2010 Annual Report, Moscow Defense Brief 3/2011.

Arvind K., Vannoni M., Ballistic Missile Proliferation in Southern Asia: Options for Stabilization, 2004.

Bălăceanu Ion, Martin Iulian, Câmpul de luptă modern sub impactul tehnologiilor contemporane, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2003.

Bălăceanu Ion, Manual conducerea focului unităţilor de artilerie şi rachete antiaeriene, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1999.

Boaru Gheorghe și colectiv, Aspecte ale conducerii sistemelor militare, Editura Militară, Bucureşti, 1999.

Colectiv, F.T./A.A./3/1 Manualul pentru luptă al divizionului de rachete antiaeriene/artilerie antiaeriană din cadrul forţelor terestre, Sibiu, 2005.

Heyns Andries, Threat Evaluation & Weapon Assignment, Stellenbosch University, 2009.

Johansson Frederik, Evaluating the performance of TEWA systems, Orebro University, 2010.

Kueter Jeff, Missile Defense and Arms Control, The Next Arms Race, 2012.

Lehaci Tudorel, Tendinţe în evoluţia sistemului de comandă şi control la nivel operativ, Editura UNAp „Carol I”, 2010.

Lehaci Tudorel, Stancu Marian, Gestionarea crizelor din perspectiva nivelului operativ de comandă şi control, Editura UNAp „Carol I”, 2010.

Martin Iulian, Raţionament şi argumentare în planificarea operaţiilor, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2015.

Roman Daniel, Referat de cercetare ştiinţifică cu tema „Modele de lucru colaborativ privind funcţionarea sistemelor de foc antiaerian din perspectiva unor armate moderne”, Biblioteca UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2014.

Roux Jaco, Threat Evaluation & Weapon Assignment, Stellenbosch University, 2009.

Stephen P. Robbins, Organizational Theory: Structure, Design, and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1990.

Şerban Liviu și colectiv, Doctrina Armatei României, Editura Militară, Bucureşti, 2012. Treiber Jörg, Air and Missile Defence Aspects of the German “Layered”Approach, 2nd ISR MNMD Conference and Exhibition, July 2011.

Ţigănescu Eugen, Mitruţ Dorin, Bazele cercetării operaţionale, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=163&idb=

Winnefeld A. James, Frank Kendall, Unmanned Systems Integrated Roodmap, FY 3013-2038

http://ascl.kaist.ac.kr/uav_gnc_02

http://www.radartutorial.eu/01.basics/rb13.ro.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Extended_Air_Defense_System

Published

2016-03-31

Issue

Section

Articole