Imagine copertă

PARTICULARITĂȚI PRIVIND DEZVOLTAREA POSIBILITĂȚILOR DE LUPTĂ ALE STRUCTURILOR MILITARE (CAPABILITĂŢILOR MILITARE) PARTICIPANTE LA OPERAȚII MULTINAȚIONALE

Constantin Th. ANDREI

Abstract


Conflictele militare desfăşurate în ultimele două decenii au impus comunităţii internaţionale o abordare multinaţională a soluţionării acestora. Structurile militare, participante la recentele campanii militare au trebuit să-şi adapteze permanent posibilităţile de luptă unui mediu de operaţional deosebit de complex și volatil, în care acţionează o multitudine de actori statali şi nonstatali, iar combaterea riscurilor şi ameninţărilor asimetrice reprezintă continue provocări pentru comandanți în alegerea soluțiilor optime pentru îndeplinirea misiunii.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


ACT”s 2007 study, The Characteristics of Expeditionary Forces.

Carta Albă a Apărării, Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti, 2013.

Doctrina Armatei României, București, 2012.

Doctrina pentru operaţii întrunite a Armatei României, Bucureşti, 2014.

Legea 121/2011, privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

Marcu Florin, Marele dicţionar de neologisme, Editura Saeculum, București, 2000.

Strategia de întrebuințare a forțelor Armatei României la misiuni în afara teritoriului statului român, București, 2007.

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015 ‐ 2019, O Românie puternică în Europa şi în lume”, Bucureşti, 2015.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com