NECESITATEA UNUI SPIRIT EXPEDIŢIONAR PENTRU MILITARII ARMATEI ROMÂNE

Mircea MOCANU

Abstract


Complexitatea spaţiului operaţional include evoluţii de amploare în ceea ce priveşte actorii, interacţiunile și condiţiile de mediu.
Deşi abandonat din punct de vedere operaţional, conceptul de Operaţii Bazate pe Efecte, ca şi cel de Operaţii Altele Decât Războiul scot în evidenţă necesitatea unui spirit expediţionar. În cadrul acestui concept, aspectele culturale determină ca domeniile intelligence, forţele speciale şi formaţiunile de aplicare a legii să devină avangarda unui nou tip de soldaţi și comandanţi adaptivi.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


The Three Block War, http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Block_War.

Binnendijk Hans, Johnson E. Stuart, Transforming for Stabilization and Reconstruction Operations, Editura Universităţii Naţionale de Apărare a SUA, Washington, DC, SUA, 2004.

Gl.mr. Flynn T. Michael, cpt. Pottinger Matt, Batchelor D. Paul, Fixing Intelligence: A Blueprint for Making Intelligence Relevant in Afghanistan, Center for A New American Security, Washington DC, ianuarie 2010.

Grange L. David, Transforming Isnt Chanting Slogans, în revista Proceedings a Institutului Naval al SUA, vol. 128, nr. 8, august 2002.

Gl.rez.prof.dr. Medar T. Sergiu, gl.mr.rez.prof.dr. Pârlog Adriean, Binomul forţe speciale – informaţii (intelligence): simbioză necesară gestiunii conflictelor contemporane, comunicare ştiinţifică în cadrul Sesiunii „Adaptarea serviciilor de informaţii la schimbările mediului strategic – o privire în vitor”, organizată de Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, Bucureşti, noiembrie 2011.

Mocanu Mircea, Intelligence în operaţiile militare ale secolului XXI, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2013.

Mocanu Mircea, Analiza de intelligence în mediu de securitate complex, curs, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Bucureşti, ianuarie 2016.

Shields M. Patricia, 21st Century Expeditionary Mindset and Core Values: A Review of the Literature, Departamentul de Ştiinţe Politice al Universităţii San Marcos a Statului Texas, 2009, publicată la adresa http://ecommons.txstate.edu/polsfacp/53.

Smith A. Jr. Edward, Effects Based Operations: Applying Network Centric Warfare in Peace, Crisis, and War, Programul de publicaţii CCRP al Departamentului Apărării al SUA, Washington, DC, noiembrie 2002.

Snider M. Don, Matthews Lloyd (coord), The Future of the Army Profession, Editura McGraw Hill, New York, 2005.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com