SOVROMURILE, FORMĂ ECONOMICĂ DE „SPRIJIN RECIPROC”, ASCENSIUNE ŞI DECĂDERE

Authors

  • Andi Mihail BĂNCILĂ Academia Tehnica Militara

Abstract

Societăţile mixte au reprezentat prima formă organizată de jaf a noului ocupant din Europa de Est. Crearea lor a stat sub spectrul recuperării unei părţi din datoria de război, pe care marea majoritate a statelor estice o datorau, în mod direct sau indirect, Uniunii Sovietice. Ulterior, ele s-au dovedit societăți economice lipsite de perspective reale de dezvoltare ca urmare a faptului că „partenerul sovietic” nu era interesat de efectuarea unor investiții necesare retehnologizării. După moartea dictatorului sovietic I.V. Stalin, guvernul de la Moscova a negociat cu statele „partenere” vânzarea către acestea a părții din capitalul social pe care o deținea.

Author Biography

Andi Mihail BĂNCILĂ, Academia Tehnica Militara

Băncilă Andi Mihail este lector universitar la Academia Tehnică Militară unde predă cursurile de Relații Internaționale Politice și Militare Contemporane și Geopolitică. Este absolvent al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu promoția 2002. În anul 2009 finalizează cursurile masteratului de Relații Internaționale din cadrul Facultății de Istorie a Universității București iar în anul 2013 i se atribuie titlul de doctor în domeniul istorie la Universitatea „Ovidius” din Constanța susținând teza cu titlul „România în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc de la dictat economic la emancipare 1949-1964”. Pe parcursul pregătirii doctorale a beneficiat de un grant de pregătire doctorală la Universitatea din Paderborn din Germania. În anii 2013 și 2014 a participat la desfășurarea de activități didactice la Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy .

References

ANIC, Fond CC al PCR, Cancelarie, Dosar 46/1945, Proces verbal al şedinţei consiliului FND din 30 mai 1945.

ANIC, Fond CC al PCR, secţia Cancelarie, Dosar 22/1953, Protocolul numărul 8 al Şedinţei Biroului Politic al CC al PMR din 12 martie 1953.

ANIC, Fond CC al PCR, secţia Cancelarie, Dosar 59/1953, Stenograma şedinţei Biroului Politic al CC al PMR din 11 noiembrie 1953.

ANIC, Fond CC al PCR, secţia Cancelarie, Dosar 7/1954, Protocolul numărul 3 al şedinţei Biroului Politic al CC al PMR din 19 ianuarie 1954.

ANIC, Fond CC al PCR, Cancelarie, Dosar 153/1954, Note de convorbiri ale delegaţiei PMR condusă de către Gheorghe Gheorghiu Dej, cu conducerea PCUS în legătură cu problemele economice din RPR.

ANIC, Fond Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, Comisia de stat a planificării, grupa CAER, Dosar 1/1952, Dosar de colaborare economică RPR RDG, Proiect de convenţie nr. 1.

AMAE, Fond 20 224, Cutia Germania 1954, Notă înmânată de către ambasadorul german în audienţă la 13.07.1954.

Alexandrescu Ion, Societăţile mixte sovieto române (sovrom), în Dosarele Istoriei, nr. 3/1996.

Banu Florian, Asalt asupra economiei României – De la Solagra la Sovrom (1936 1956), Editura Nemira, București, 2004.

Calvocoressi Peter, Politica mondială după 1945, Editura Alfa, Bucureşti, 2000.

Chiper Ioan, Constantiniu Florin, Pop Adrian, Sovietizarea României. Percepţii anglo americane, Editura Iconica, Bucureşti, 1993.

Ionescu Ghiţă, Comunismul în România, Editura Litera, Bucureşti, 1994.

Manu George, În spatele Cortinei de Fier. România sub ocupaţie rusească, Editura Mica Vlahie, Bucureşti, 2011.

Montias John Michael, Background and Origins of the Rumanian dispute with Comecon, Soviet Studies, nr. 2, octombrie 1964, Taylor & Francis, Ltd.

Murgescu Costin, Însemnări despre relaţiile economice româno sovietice, Scânteia, nr. 3780, 16 decembrie 1956.

Preda Gavriil, Aspecte semnificative ale lichidării societăţilor mixte sovrom din economia românească, în Analele Sighet 8: Anii 1954 1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului, Bucureşti, 2000.

Ţăranu Liviu, România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, 1949 1965, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007.

Semnarea convenţiei româno sovietice pentru înfiinţarea Societăţii „Sovromasigurare“, Scânteia, nr. 1491, din 30 iulie 1949.

Published

2016-04-15

Issue

Section

Articole