CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL SPRIJINULUI LOGISTIC ÎN OPERAŢIILE DE STABILITATE

Authors

  • Adrian Mihai ZISU Prefectura Sibiu
  • Sorin PÎNZARIU Universitatea Națională de Apărare "Carol I"

Abstract

Desfăşurarea cu succes (atingerea stării finale) a operaţiilor de stabilitate se realizează şi prin procesul complex şi continuu prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor logisticii unei structuri militare ca urmare a utilizării potenţialului uman, la modul cel mai eficient – procesul de managementul logistic.

References

SMG/L-1, Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008.

SMG/PF-3.15, Manualul pregătirii şi executării misiunilor militare în afara teritoriului statului român de către contingentele naţionale, Buzău, 2007.

Metodologia planificării şi organizării sprijinului logistic internaţional al forţelor proprii, Statul Major General, Bucureşti, 2008.

ALP-9 (C), Doctrina logistică a forţelor terestre NATO, STANAG 2406.

NATO Logistics Handbook, SNLC Secretar at International Staff Defence, fondul Bibliotecii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2012.

Minculete Gh., Minculete A., Buceag G.T., Delimitări ale managementului lanţului de aprovizionare-livrare în domeniul militar, în Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” nr. 1, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008.

Minculete Gh., Minculete A., Determinări ale managementului logistic în economia globală, în „Securitate şi apărare în Uniunea Europeană”, sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Strategii XXI, 17-18 aprilie, Logistică, finanţe şi contabilitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008.

Zisu C., Scrieciu L., Mocanu B.P., Dogaru M., Coordonate ale sprijinului logistic în operaţiile internaţionale, Editura Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2008.

http://nsa.nato.int/nsa/ zPublic/ap/aap6/AAP-6.pdf.

http://www.nato.int/cps/en/ natolive/ official_texts_27444.htm.

Published

2016-03-31

Issue

Section

Articole