EDITORIAL

Authors

  • Toma PLESANU Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

Abstract

-

Author Biography

Toma PLESANU, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

Decan al Facultatii de securitate si aparare din Universitatea Nationala de Aparare "Carol I"

Published

2014-10-15

Issue

Section

Articole